"Podařilo se například nalézt celý spodek člověka od pánve dolů, ale zbytek těla chyběl. V další jámě byly opálené lidské kosti se stopami po řezání a krájení," uvedl Musil.
Rituální lidojedství v minulosti je v Česku doloženo například nálezy z lokality Skalka u Velimi na Kolínsku nebo ve Chmelíně na Zlínsku. Vědci se domnívají, že nešlo o pojídání lidí kvůli potravě, ale že bylo spojeno s rituální obětí, případně se získáním části fyzické a duševní síly člověka.

Na trase obchvatu našli archeologové mnoho dokladů dávného osídlení z různých dob. Velkým překvapením byl podle Musila výskyt řídce rozšířených kultur jordanovské a řivnáčské z pozdní doby kamenné, které nejsou na Chrudimsku příliš probádané. Za zajímavé považuje také objev raně středověkých konstrukcí kůlových staveb.

Další nálezy budou zřejmě brzy následovat, protože dělníci se již pustili do stavebních prací na přeložkách inženýrských sítí. Archeology již přivolali k nálezu zásobní jámy u Medlešic, která patří k únětické kultuře.