Právu sjednocující rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia potvrdil mluvčí NS Petr Knötig.

„Ačkoliv NS upřednostňuje osobní styk rodiče s dítětem, může být v odůvodněných případech tento osobní styk nahrazen stykem nepřímým, a to třeba i pomocí elektronických prostředků, jako je mobilní telefon, elektronická pošta, komunikace přes Skype, Facebook či jiné sociální sítě. Cílem je zabezpečit udržení rodinných vazeb dítěte s rodičem, který nemá dítě ve své péči,“ vysvětlil Knötig.

NS tak rozhodl na příkladu verdiktu soudu v Liberci, který nakázal matce, aby umožnila své nezletilé dceři pravidelný styk s otcem pomocí mobilního telefonu. Stejně tak rozhodl, že matka umožní dceři pravidelný přístup k e-mailu.

„Tyto možnosti skýtá úroveň technického pokroku, přičemž jde o běžné formy, jak spolu lidé komunikují. Rodič by měl z hlediska svého působení na nezletilé dítě toto dítě ke styku připravit a umožnit mu danou formu styku,“ dodal Knötig s tím, že soud v konkrétním případě určil, že matka musí dceru pustit v určenou dobu k počítači a k telefonu.