Autorkou sousoší Památník dětským obětem války je sochařka Marie Uchytilová. Hampl však tvrdí, že bez něj by sousoší nikdy nebylo dokončeno.

Hampl se s lidickým památníkem soudí, protože v roce 2008 byla bez jeho svolení změněna informační deska u sousoší, na které už nebyl uveden jako spoluautor. Podle právních zástupců lidického památníku ale sochař při tvorbě sousoší vykonával pouze pomocné práce, nikoliv tvůrčí.

Uchytilová pracovala na pomníku bez objednávky, z vlastního popudu, a to až do své smrti v roce 1989. Své životní dílo však v Lidicích nikdy nespatřila. Prvních 30 soch bylo instalováno až v roce 1995, poslední o pět let později.