Mezi opatření, která zákon zavádí, patří například snížení objemu spotřebitelského balení lihu z šesti na jeden litr. Zákon dále zavádí povinnosti pro všechny výrobce a distributory, kteří označují lihoviny kolkem, složit kauci pět miliónů korun jako jednu z podmínek pro registraci k podnikání s lihem.

Zavedena by také měla být nová generace kontrolních pásek s novými ochrannými prvky. V provozovnách, kde se kolkuje tvrdý alkohol, mají být nově kamery propojené na celní správu. Novela zpřísňuje režim kontroly nakládání s kolky a zavádí vyšší sankci za porušování zákona. Navíc zákon nově zavádí povinnost vracet sejmuté neporušené kontrolní kolky celníkům.

Koncese problémy nevyřeší, tvrdí podnikatelé

Se zavedením koncesí na prodej lihu počítá vláda v rámci změny zákona o živnostenském podnikání. Zavedení koncesí ale podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeňka Juračky problémy s černým trhem nevyřeší, protože se budou udělovat prodejcům bez podmínek. "My jsme navrhovali do přidělování koncesí zahrnout podmínky. Než by prodejce dostal koncesi, musel by projít kontrolou účetní evidence, placení daní a zda eviduje tržby," uvedl.

Odhadovaný počet podnikatelů, kteří budou dotčeni navrhovanou úpravou, je více než 229 000. Podnikatelů, kteří mohou na základě volné živnosti prodávat lihoviny a líh, je celkem 1,9 miliónu. Nyní lze lihoviny prodávat v obchodní síti v rámci oprávnění k provozování živnosti volné.