Ochranka se nového prezidenta ujme zřejmě hned v sobotu. Záleží na tom, kdy budou zveřejněny oficiální výsledky volby. „Od té doby, kdy je vítěz prezidentské volby oficiálně potvrzený, nastává nám povinnost jej chránit,“ řekl Novinkám náměstek policejního prezidenta Tomáš Kužel.

Stávajícímu prezidentovi Václavu Klausovi zároveň ochranka zůstane i po 7. březnu, kdy opustí Hrad.

Jak dále Kužel uvedl, policejní Útvar pro ochranu prezidenta České republiky už se na novou povinnost chystá. „Připravujeme se na obě varianty, ať už bude zvolen Zeman nebo Schwarzenberg,“ poznamenal. Největší rozdíl mezi mechanismy chránění těchto dvou mužů přitom plyne z toho, že Karel Schwarzenberg coby ministr zahraničí už ochranku má. „Každý je v současnosti v jiném režimu,“ dodal náměstek.

O prezidenta se běžně stará desítka lidí

Prezidentská ochranka přitom není levná záležitost. Ve standardním dni, kdy se prezident pohybuje na Hradě, případně cestuje po republice, se o něj stará zhruba 10 lidí od dvou řidičů přes osobní strážce a doplňkové strážce až po policisty, kteří zajišťují místnost, kam například hlava státu jede na jednání.

Průměrný denní plat jednoho člena ochranky činí podle Kužela zhruba tisíc korun. Desetičlenná ochranka tak denně stojí zhruba 10 tisíc korun. K tomu je ale nutné připočítat několik tisíc za benzín do dvou prezidentských limuzín. Prezidentská audi mají podle Kužela spotřebu 10 až 15 litrů na 100 kilometrů.

Činnost Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky:
- zajišťuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní ochranu a přepravu prezidenta, jeho manželky a dalších chráněných osob
- zajišťuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní přepravu osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod
- zajišťuje ochranu sídla prezidenta a objektů, kde pobývá
- střeží objekty, v nichž pobývají další chráněné osoby
- provádí hygienicko-toxikologickou, pyrotechnickou a speciální technickou ochranu
- v souvislosti s ochranou prezidenta organizuje bezpečnostní akce
- ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky plní úkoly v oblasti příprav činnosti útvaru za krizových situací včetně stavu ohrožení státu a válečného stavu
- v rozsahu své působnosti vyřizuje stížnosti, oznámení a jiná podání fyzických a právnických osob
- ve vymezeném rozsahu se podílí na vzdělávání a speciálním výcviku příslušníků PČR a zaměstnanců PČR
Zdroj: Policie ČR