Zakázku s předpokládanou hodnotou 96 miliónů korun vypsalo muzeum loni v prosinci. Do tendru se přihlásilo celkem devět společností.

Muzeum se podle ÚOHS provinilo například tím, že v zadávací dokumentaci prodloužilo dobu trvání zakázky z 15 na 22 měsíců a tuto dobu nezveřejnilo v informačním systému veřejných zakázek.

Další chyby se týkaly požadavků na zpracování nabídky, které nebyly vymezeny transparentně. Porušena byla i zásada rovného zacházení. Zadavatel vyloučil čtyři firmy, aniž si oproti jiným čtyřem uchazečům vyžádal vysvětlení jejich nabídek.