"Rozkladová komise má především zhodnotit, jestli je rozhodnutí dostatečně odůvodněno, zda byl zjištěn skutečný stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném, a zda nemohlo dojít k poškození veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví," uvedl resort v tiskové zprávě.

Závěry komise by měly být k dispozici v polovině prosince.

Majitel budovy chce stávající dům zbourat a postavit na jeho místě moderní budovu s kancelářemi a obchody.

Vizualizace budovy, která by v budoucnu mohla stát na na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze

Vizualizace budovy, která by v budoucnu mohla stát na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze

FOTO: ČTK

Ministerstvo kultury dvakrát dostalo žádost, aby byl dům zařazen mezi památkově chráněné, ani jednou nevyhovělo. [celá zpráva]