Benda kritizoval v souladu s postojem vlády to, že chce ČSSD zakázat firmám sponzorování stran, které by od jednotlivců směly získat darem nejvýše milion korun za rok. Návrh na vrácení předlohy zdůvodnil tím, že zamítnutí by mohlo být vykládáno jako odmítnutí snahy o transparentnější financování stran.

Senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier za autory předlohy namítl, že dary od firem mohou být vždy neprůhledné, je-li neprůhledná jejich vlastnická struktura. Poznamenal, že podobná úprava platí například ve Francii.

Navrhovaná novela zákona o politických stranách stanoví, že na sněmovní a evropské volby by strany mohly dát nejvýše 80 miliónů korun ročně. Za kampaň pro krajské volby by měly zaplatit nejvýše sedm miliónů korun v každém kraji, celkem tedy 91 miliónů korun.

V případě senátních voleb má stranický limit představovat tři miliony korun ročně na obvod, tedy 81 miliónů korun vzhledem k tomu, že senátní volby se konají každé dva roky ve 27 obvodech. Návrh stanoví limit i pro samotné kandidáty na 300.000 korun. Nestranický kandidát na senátora by pak mohl na kampaň dát 3,3 miliónu korun.