Suverenita - Blok Jany Bobošíkové kandiduje například ve Středočeském kraji. Tam se pro ni vyslovilo kolem půl druhého procenta. Jedničku na kandidátce Olgu Zubovou volilo jen několik set lidí.

V Jihočeském kraji, Moravskoslezském kraji a na Vysočině uskupení Bobošíkové volilo zhruba jedno procento voličů, v Libereckém, Zlínském a Jihomoravském kraji to bylo ještě méně - kolem 0,8 procenta oprávněných voličů. Největší voličskou základnu měla Bobošíková v Olomouckém kraji, kde ji volilo něco málo přes dvě procenta lidí, kteří přišli k volbám.

Bobošíkové, která je stálicí různých volebních klání, tak výraznější úspěch nadále uniká. Nabízí se jen volba prezidenta republiky, v níž rovněž kandiduje. Průzkumy však napovídají, že se jí jen stěží podaří postoupit do druhého kola volby.