Česká republika je suverénní stát a svůj postoj k lidským právům i kritiku jejich stavu na Kubě vyjadřuje jako vlastní stanovisko a přesvědčení, přesvědčení demokratického státu.

Máme zkušenosti s totalitními režimy. Z morálního marasmu, který zavinil ten poslední - komunistický - se naše společnost do dnešních dnů nevyléčila. Více než čtyřicetileté vládnutí Strany, která si svou vedoucí úlohu ve společnosti garantovala v Ústavě, nám zanechalo dědictví, jež za sebou neustále táhneme jako kouli na noze. Časy nesvobody máme ještě stále v živé paměti. Právě proto nemůžeme tiše přihlížet tomu, aby docházelo k zavírání a popravování lidí jenom proto, že mají jiný názor, jak se tomu děje na komunistické Kubě. Neúcta k lidskému životu spojuje všechny totalitní systémy. I to máme stále v živé paměti. Protestujme neustále proti zjevnému porušování základních lidských práv a svobod vládnoucím komunistickým režimem v čele s Fidelem Castrem.

Je nutné na diktátorský režim vládnoucí na Kubě vytvořit permanentní tlak, jak ve sféře politické, tak hospodářské. Ze své nedávné minulosti dobře víme, že pouze konkrétní kroky učiněné ze strany svobodného světa donutí nedemokratický režim k pádu a přinesou kýženou svobodu. Je důležité, aby každý dal svůj nesouhlas najevo.

Ministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda tak učinil přímo na zasedání Komise OSN pro lidská práva v Ženevě. Další projevili svůj názor svou účastí v symbolické vězeňské cele na Václavském náměstí. A můj vzkaz diktátorskému režimu v čele s Castrem: Nejsme lokajem Spojených států ani nikoho jiného! Známe cenu svobody.

Autor je prvním místopředsedou Sněmovny a KDU-ČSL

PRÁVO 19. března