Dodal, že velké peníze stojí zdravotnictví léčba nemocí, které vyvolává kouření a alkohol a také léčba obezity a nadváhy. „Když se podaří už mládež vést ke zdravému životnímu stylu, nekouření a sportu, promítne se to později v nižší nemocnosti a v menším čerpání zdravotní péče,“ soudí ministr. Na projekty, které přispějí k ozdravění životního stylu chce ministerstvo vydat 280 miliónů korun. Do škol by se mělo vrátit více tělocviku.

Neslavné přední příčky

Podle ministra v mezinárodním srovnání zaujímají české děti přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany. Pravidelnými kuřáky je 15 % osmnáctiletých. „Léčba pacientů, kteří onemocní v důsledku kouření, stojí ročně české zdravotnictví v odhadu 8 miliard korun.  Především si ale děti špatné návyky s sebou nesou celý život. Připravili jsme proto zákon o ochraně před škodami způsobenými návykovými látkami, jehož cílem je snížení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholu a zákaz kouření v restauracích a na veřejných místech,“ řekl Heger.

Obezita stoupá

České děti ale také stále více tloustnou. Nadváhou či obezitou trpí podle studie v současnosti přibližně pětina chlapců a desetina dívek, přičemž tři čtvrtiny z nich si kila navíc přenesou do dospělosti. Stát přitom vynakládá na zdravotní péči o obézního jedince o 30 % více peněz než na jedince s normální tělesnou hmotností.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna vydá ročně na léčbu jednoho obézního pacienta až 100 tisíc korun. „Zlepšení úrovně zdraví a úsporu nákladů přinese nová koncepce prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví, jejímž cílem je sdílet odpovědnost všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Heger.

Děti nesportují

Studie Světové zdravotnické organizace ukázala, že tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu 60 minut denně. Přitom sport je nejpřirozenější a nejdostupnější prevencí v péči o zdraví.

„Studie, kterou jsme si nechali zpracovat jako Český olympijský výbor, poukázala nejen na to, že české děti nesportují, ale i na to, že sport má u nás špatné finanční zázemí, přičemž peníze do sportu stále klesají,“ podotkl místopředseda ČOV a předseda Českého veslařského svazu Jiří Kejval.

Ministr Leoš Heger k tomu dodal: „Chceme pomoci při definování dlouhodobé podpory sportu včetně jeho financování. Současná situace totiž není optimální, což se zpětně odráží na zdraví celé naší populace.“