Podle něj z prozatímních výsledků šetření ministerské inspekce vyplývá, že bývalý náměstek justiční sekce Filip Melzer nebyl oprávněn návrh převzít, a pokud tak učinil, převzal jej nestandardně a neoprávněně.

Podle spisového řádu měl prý povinnost neprodleně návrh předat na podatelnu ministerstva spravedlnosti nebo eventuálně příslušnému úseku. Bývalý náměstek Filip Melzer tak podle Voláka postupoval v rozporu s předpisy ministerstva spravedlnosti.

Bývalý náměstek podle vlastních slov i rukou psaných údajů na písemném vyhotovení Zemanova návrhu převzal dokument ve čtvrtek 21. 6. 2012. Nicméně v tento den podle inspekce nevykonával funkci náměstka. Podle přehledu docházky prý pracoval od středy do pátku pouze jako vedoucí Kanceláře pro implementaci soukromého práva.

„Jakmile bude šetření ministerské inspekce ukončeno, budou provedena příslušná personální a organizační opatření. Pokud se prokáže, že bývalý náměstek Filip Melzer pochybil, bude za toto jednání volán k odpovědnosti,“ konstatoval Volák v tiskové zprávě.