"TOP 09 je připravena do kampaně investovat celkem 26 miliónů korun. Tyto výdaje budou pokryty naspořenými financemi z předchozích let. Hnutí Starostové a nezávislí pak přidá dalších osm miliónů. Z tohoto rozpočtu budou pokryty náklady na kampaň do Senátu (6 miliónů) a na kampaň do krajských zastupitelstev (28 miliónů)," upřesnila mluvčí.

Téměř 36miliónový rozpočet hodlá strana pokrýt především ze státního příspěvku a z části z příspěvků za mandáty. TOP 09 získá také další příjmy, především ze členských příspěvků, darů, státní dotace a hospodářské činnosti. "Tyto příjmy se dělí do dalších fondů nebo jsou k dispozici přímo krajským střediskům, nejsou však součástí tohoto rozpočtu," vysvětlil generální sekretář Pavel Severa.

Výdaje naopak budou směřovány zejména na provoz krajských center a komunikaci se stranickými příznivci a podporovateli. Z rezervního fondu bude řešen mimořádný nákup inzerce ve výši 4,5 miliónu.

V rámci transparentnosti je rozpočet dostupný na webových stránkách TOP 09