V Praze i v Ostravě systém podle informací České televize funguje. Fronty se ani na jednom z pracovišť netvoří, neboť lidé po zkušenostech z předchozích dní nechtěli znovu riskovat, že stráví den na úřadě marným čekáním na pomalý či nefunkční systém.

Jediným problémem byla na pražském pracovišti nespolupráce CRV s evidencí obyvatel. Úředníkům tak nezbývá než údaje zadávat ručně. To potvrdil i vedoucí odboru dopravně-správních agend pražského magistrátu Josef Mihalík.

"Celá republika funguje včetně Prahy," doplnil v 8:24 náměstek ministra dopravy Ivo Toman s tím, že celou noc zasedal krizový štáb zástupců všech zainteresovaných stran.

Stále to není zcela ideální

Systém podle informací ČTK funguje i v dalších městech, někde je však pomalejší. "Systém zatím funguje, celostátně není tak zatížen, jako v úředních dnech," řekla mluvčí brněnského magistrátu Soňa Haluzová.

Video

Desítky metrů dlouhá fronta a zoufalí žadatelé, tak vypadá zápis do registru. Zdroj: Novinky.cz

I plně funkční systém byl však podle dosavadních zkušeností úředníků pomalejší než předchozí. Ministerstvo dopravy navíc přiznalo, že je v něm zhruba milión chyb, přičemž část z nich bude možné odhalit pouze při návštěvě registru. [celá zpráva]

Ministerstvo dopravy tvrdí, že poslední problémy systému nejsou způsobeny jeho nedokonalostí, ale přetížením serverů na straně policejního prezidia, které má v kompetenci správu Schengenského informačního systému (SIS). Ten lustruje, zda přihlašovaný vůz není kradený. [celá zpráva]

Ministerstvo dopravy se Svazem měst a obcí (SMO) ve středu dohodlo odškodnění obcí za problémy s registrem. [celá zpráva]