Dolejš se rozhodl na jednání prosazovat plán na svolání volební konference počátkem července. Na tomto rokování má být podle jeho představ zvoleno nové vedení. Následně by byla schůze na týden přerušena a v mezičase by nové špičky sestavily návrh „obrozené“ kandidátní listiny. Konference by se pak znovu sešla a listinu by schválila nebo odmítla.

Dolejšův návrh byl na konferenci ve čtvrtek večer schválen s tím, že 4. července bude zvoleno nové vedení organizace a 12. července budou určeny změny na kandidátce.

Podle Dolejše by nové vedení mělo mít omezený mandát do února, kdy by bylo zvoleno definitivní. To dočasné by neslo odpovědnost za výsledek podzimních krajských voleb.

Právě sestavování nové kandidátní listiny se může stát kamenem úrazu. Dolejš totiž vyslovil požadavek, aby v čele nestál politik spojený s krajskou vládou. To vylučuje současnou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou. V rámci středočeské ČSSD se hovoří o tom, že by Dolejš rád viděl v čele kandidátky senátora a starostu Příbrami Josefa Řiháka.