Schválená senátní podoba počítá se zachováním dosavadních pravidel pro reklamní poutače u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Zmizet by měly od dálnic, rychlostních silnic a komunikací I. třídy.

Senátoři poukazovali na to, že úplný zákaz billboardů by měl dopady na rozpočty obcí a tratil by i stát na daních.

Součástí návrhu je i sleva na mýtném pro dopravce. Až 13procentní slevu by měli mít ty kamióny, které na mýtném zaplatí větší částku, než bude stanovena nařízením vlády.

Norma obsahuje rovněž transkripci některých evropských směrnic. Je předpokladem pro vytvoření podmínek pro evropskou službu elektronického mýtného, která má propojit systémy mýtného v členských státech.

Zákon se dočkal v pátek i druhé novely, která legalizuje provoz vozíků za kolo na pozemních komunikacích.