Technický ředitel Povodí Odry Petr Březina řekl, že přehrada by se mohla začít stavět v roce 2016 nebo 2017. "Teď budeme usilovat o dosažení územního rozhodnutí a následně stavebního povolení," řekl Březina.

Kromě přehrady stavba počítá i s úpravou toku řeky Opavy až do Krnova. "Tam se snažíme o přírodě blízké řešení. A to je financovatelné i z operačního programu Životní prostředí," řekl Březina. Už v závěru příštího roku by podle něj Povodí Odry mohlo začít s revitalizací Opavy v úsecích mezi Zátorem a Branticemi a Branticemi a krnovskou částí Kostelec. Přehrada bude vyžadovat podstatně delší projekční přípravu.

Protipovodňová ochrana na horním toku řeky Opavy

Protipovodňová ochrana na horním toku řeky Opavy

FOTO: ČTK

Výhrady obce a ekologů neuspěly

Proti přehradě se stavěli jak ekologové, tak dotčená obec. Starosta Nových Heřminov Radek Sijka řekl, že obec uplatňovala 17 připomínek, ale ani jedna nebyla brána v potaz. "Státní úředníci se tváří, jako by mělo jít o stavbu na zelené louce a tato obec tady vůbec neexistovala. Za celé roky obec u žádných důležitých rozhodnutí nebyla, nikdo ji nepřizval a nikdo s ní nic nekonzultoval. Když už jsme mohli do něčeho vstoupit, tak naše připomínky jako by neexistovaly," řekl Sijka.

Nádrž Nové Heřminovy
Výstavba nádrže v Nových Heřminovech se řeší už několik desítek let. Aktuální se stala opět po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Vláda nakonec vybrala menší variantu. Ministerstvo zemědělství předpokládá náklady téměř osm miliard korun. Za to by se měla postavit přehrada a nová silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy celého koryta řeky.

Podle stanoviska ministerstva řeší ekonomické dopady na obec výkupy a kompenzace. "Obci je v rámci přípravy záměru poskytnuta řada kompenzačních opatření zajišťujících jak možnost územního rozvoje, tak i realizaci či rekonstrukci technické infrastruktury," uvádí se ve stanovisku.

Povodí již vykupuje domy 

Přehrada, která má chránit města a obce na řece Opavě před povodněmi, má zaplavit pět desítek budov, mezi nimi 16 obytných domů a 21 rekreačních budov. Povodí Odry už budovy vykupuje, z obce se kvůli tomu už vystěhovalo zhruba 20 lidí. Nové Heřminovy mají nyní přes 270 obyvatel.

První lidé z Nových Heřminov na Bruntálsku již souhlasili s prodejem svých domů. Ty ustoupí stavbě přehrady na řece Opavě.

Název obce Nové Heřminovy je sice ve všech oficiálních materiálech zmiňován s krátkým "i", naceduli označující začátek obce je však napsán s dlouhým "í".

FOTO: Pavel Karban, Právo

Koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil uvedl, že ministerstvo zcela ignorovalo skutečnost, že v dokumentaci EIA chybí jakékoliv jiné varianty řešení protipovodňových opatření, a zkoumá se jen varianta, která počítá se stavbou přehrady. "Proces posuzování vlivu na životní prostředí má ale podle zákona být zpracován pro několik variant a z nich má vybrat tu, která životní prostředí poškodí nejméně. My jsme přesvědčeni, že šetrnější varianty řešení existují, jen se jimi ministerstvo ani projektant nezabývali," uvedl Dokoupil v tiskovém prohlášení.

Územní rozhodnutí, které bude následovat, hnutí podle Dokoupila napadne u správního soudu. "Ten jistě vyhodnotí posuzování EIA jako nezákonné právě z důvodu absolutní absence variant v dokumentaci," uvedl Dokoupil. Starosta Sijka řekl, že obec se se stanoviskem Hnutí Duha plně ztotožňuje a za pomocí právní kanceláře udělá vše proto, aby stavbě zabránila.