„Sledujeme u přímo řízených organizací, zejména fakultních nemocnic náklady na zdravotní péči. Vidíme, jak nákupní ceny zdravotnického materiálu, léků šly dolů. Úspory, které takto byly získány, jsou minimálně jedna miliarda a zdá se, že budou mnohem vyšší,“ řekl Právu ve středu ministr Heger.

Uvedl, že fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení, která řídí, i přes pokračující ekonomickou krizi loni dosáhly hospodářského výsledku před zdaněním 447 miliónů korun. Nepoložilo je zvýšení platů lékařů o 5000 až 8000 Kč měsíčně, což je za rok přišlo na 950 miliónů korun. Podařilo se jim také snížit počet akutních lůžek o tisíc.

Informoval, že fakultní nemocnice od letošního ledna zvýšily platy všem zdravotníkům o 6,25 procenta, což bylo pro začátek roku maximum. Heger dokonce počítá s tím, že v pololetí vyhodnotí, jak nemocnice hospodaří, a pokud to půjde, v druhém pololetí by možná mohlo dojít k dalšímu navýšení tak, aby požadovaných 10 procent, jak dohodly odbory s ministrem v loňském memorandu, bylo zajištěno.

Kubek si efektu nevšiml

Prezident České lékařské komory Milan Kubek je ale k uspořené miliardě skeptický. „Nevšiml jsem si, že by se nějaká protikorupční opatření zavedla, že by někdo z manažerů nemocnic byl za krajně nevýhodné obchodní smlouvy vzat k odpovědnosti. Mám dojem, že čím víc vláda o korupci mluví, tím víc jí napomáhá,“ řekl Kubek. Podle něj nejvíce mizí peníze ve zbytečně vysokých nákladech na předražené léky, v předražených nákupech zdravotnického materiálu, zboží a služeb, které nemocnice nakupují.

Ministr Heger ale Kubkova slova vyvrací. „Důsledně se využívají elektronické aukce nákupu materiálů, analyzuje potřebnost veřejných zakázek, smlouvy jsou zveřejňovány na internetu atd.,“ uvedl ministr.

Dodal, že byl zaveden i institut tzv. maximální ceny v rámci zadávacího zařízení a systém centrálních nákupů. Ten by měl být ještě dál prohlouben spolu s posouzením účelnosti každé zakázky.

„Na příkladu fakultních nemocnic se ukázalo, že protikorupční opatření jsou správná. Budou-li je využívat všechny nemocnice, tedy i ty, které řídí kraje, je to velmi dobrý nástroj k účelnému vynakládání peněz ve zdravotnictví,“ řekl Heger.