Soudci totiž konstatovali, že Praha nemůže zásadně regulovat provoz na magistrále.

„Vlastnická práva obyvatel okolních domů jsou sice porušena, ale není to v nepřiměřené míře dlouhodobě se formujících poměrů v okolí. Stav předmětné komunikace je výsledkem dlouhodobého vývoje, který mnohým byl znám už v okamžiku nabytí nemovitosti, a obec, jakkoli je vlastníkem komunikace, není oprávněná provoz regulovat a ovlivnit tak negativní důsledky provozu. Navíc i sami obyvatelé okolních domů komunikaci užívají,“ prohlásila soudkyně Ivana Janů.

Podle advokáta Prahy město nemůže samo rozhodovat o redukci provozu na páteřní komunikaci. „Podařilo se tam snížit rychlost na 50 kilometrů v hodině, i když to přineslo jen minimální ochranu pro obyvatele. Město navrhovalo vybudování až osmimetrových protihlukových stěn, ale ve správním řízení bylo razantním postupem obyvatel dosaženo toho, že nebyly realizovány. Jejich jediným řešením je asi tunel, to ale není možné. Nyní zkoušíme novou asfaltovou směs, která může snížit hluk až o deset decibelů,“ prohlásil advokát.

Hluk se na magistrále pohybuje v limitních mezích

Podle místních ale měly být stěny vybudovány jen u nových nájezdů. „Situaci by jen zhoršily, protože by hluk odrážely na druhou stranu magistrály. V noci musíme spát se špunty v uších, mít v létě otevřené okno je něco nereálného. Je to pro nás strašné zklamání,“ smutně konstatovala po skončení jednání jedna z obyvatelek, která proces sledovala.

Aktuální měření Novinek ukázalo, že přes den jsou lidé v okolí magistrály vystaveni hluku o síle zhruba 68 decibelů, což je mírně pod hygienickou normou. Zákonem definovaná „stará hluková zátěž“ v takových oblastech stanoví limit na 70 decibelech.

Pro noc platí hygienicky únosný limit 60 decibelů, který je na magistrále v průměru překračován o dva až tři decibely.

Příklady zvuků (intenzita hluku)
Příklad zvukuHladina intenzity zvuku [dB]
Práh zvuku, slyšení0
Šelest listí (šum listí při slabém větru 10
Šum listí20
Pouliční hluk (tiché předměstí)30
Relativní ticho v obsazeném hledišti kina30 - 35
Tlumený hovor40
Pouliční hluk (normální)50
Televizor při běžné hlasitosti 55
Hlasitý hovor60
Kvákání žáby64
Klapání psacího stroje 70
Silně frekventovaná ulice70
Strojovna, hlučný hostinec, potlesk v sále 70
Křik 80
Tunel metra80
Velmi silná reprodukovaná hudba 80
Kohoutí kokrhání 85
Motorová vozidla90
Jedoucí vlak 90
Pneumatická sbíječka 100
Diskotéka 110
Startující letadlo120
Práh bolestivosti 130
Akustické trauma 140
Petardy 170
Horní hranice hlasitosti dětských pistolek 180
Zdroj: www.converter.cz