Duchovní novinářům sdělil, že je šťasten, že se vrátil do České republiky a že se mohl setkat s Václavem Havlem. Exprezidentovi prý dal několik doporučení pro zlepšení jeho zdravotního stavu. Hlavním účelem jeho návštěvy však bylo setkání na Fóru 2000.

Dalajláma se pozastavil nad faktem, že média jsou zaplavena negativními zprávami. „Chápu, že jen negativní informace je zprávou. Důsledkem ale je, že člověk si zapne televizi a vidí, že lidé lžou, zabíjí se. Lidé se pak domnívají, že podstatou člověka je právě to negativní,“ řekl dalajláma.

Zdůraznil však, že všechny problémy, ekonomické či politické vycházejí z nedostatku morálního principu. Za jeden z problémů označil například velké rozdíly mezi bohatými a chudými. „Ale korupce je ještě horší. A to je z nedostatku morálního principu. Nejdůležitější jsou morální principy, více než peníze,“ dodal.

Pokud lidem lžete, necítíte se sám v sobě dobře.dalajláma

Lidé by pak své úsilí o štěstí a úspěch neměli zužovat jen na materiální zajištění. „Lidé cítí, že hlavním cílem jejich snah jsou peníze, ale to je chyba. Máme tělo a emoce, ale co to je fyzická pohoda a materiální hodnoty? Jsou správné a pomáhají, samozřejmě se snažíme si zajistit fyzické statky. Ale mentální pohody prostřednictvím peněz dosáhnout nemůžeme, o to se musíme pokusit vlastním úsilím,“ řekl dalajláma.

Podle něj se člověk ve snaze o dosažení vnitřního klidu musí zastavit a zprostit se spousty myšlenek a starostí, čehož prý lze docílit jen v kombinaci se sebedůvěrou.

„Pokud lidem lžete, necítíte se sám v sobě dobře. Pokud jednáte transparentně, můžete žít v důvěře v sám sebe. A to je cesta, jak dosáhnout šťastného života. Pak je šťastná rodina, šťastné lidstvo. Šťastná komunita se nevyvine, když to nařídí nějaká vláda. Může se vyvinout jen ze šťastných jednotlivců, kteří umí ovládnout své emoce, své nitro,“ uzavřel téma tibetský duchovní, který se již navzdory staleté tradici vzdal své nejvyšší politické funkce a svěřil ji administrátorům v Indii.

Za harmonii mezi náboženskými tradicemi

Jako jedno ze svých hlavních životních poslání poté vyzdvihl podporu sjednocování různých náboženských kultur. „Jakékoli náboženské tradice a filosofie se shodují, že je tam nějaký tvůrce, i když v tom, jaký byl, jsou obrovské rozpory. Ale láska, tolerance, nezištnost jsou společné všem - křesťanům, buddhistům, vyznavačům islámu,“ řekl dalajláma s tím, že muslimský džihád bývá mylně interpretován jako válka na obranu islámu. „Ti, co praktikují pravý islám, chápou džihád jako boj proti vlastním negativním emocím,“ vysvětlil dalajláma.

Podle něj tedy všechna náboženství hlásají totéž a mají společná východiska, na jejichž základě by si měla být schopna pomáhat, a nikoli si vzájemně škodit. „Jednota, harmonie mezi náboženskými tradicemi je výchozí a může pomoci různým lidem, ale i proponentům těchto kultur,“ dodal.