„Ohrozí se nejen dostupnost dialýzy, ale i kvalita léčby pacientů. Je to krok špatným směrem,“ řekl Právu Vladimír Tesař, předseda České nefrologické společnosti a přednosta kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

Návrh nové úhradové vyhlášky z pera ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), podle níž jsou nemocnice a všichni soukromí lékaři za léčbu placeni, vyvolala silné negativní emoce. A na dialýzu má jít o 40 procent peněz méně.

„Pokud text vyhlášky zůstane, bude to znamenat pro provozovatele zařízení pečujících o pacienty se selháním funkce ledvin vážné ekonomické problémy, které mohou destabilizovat celý systém péče o tyto nemocné,“ soudí šéf uvedené asociace Tomáš Jirka.

Zvlášť výrazně má být omezena péče o tzv. hemodialýzu, která se poskytuje pacientům s dalšími vážnými chorobami. Tito by museli být přesunuti na běžnou dialýzu, ale to by pro ně znamenalo mnohem více komplikací a v konečném důsledku prodražení léčby.

Pacienti píší ministrovi

Pacientská organizace sdružující nemocné s ledvinami a na dialýze napsala ministrovi dopis, v němž varuje před snížením peněz na dialýzu.

„Pokud příští rok budou muset střediska léčit zhruba o 30 procent levněji, znamená to pro nás pacienty, že se nám bude hůře pohybovat, budeme žít s větší bolestí a nakonec že zemřeme dřív,“ řekl Právu prezident Společnosti dialyzovaných Lubomír Jelínek, který je už třicet let léčen na hemodialýze pro nezvratné selhání ledvin.

„Víme, že naše léčba je drahá, ale je to naše jediná šance, jak žít. Neberte nám ji,“ dodal.

„Neobáváme se omezení dialýzy. Vyhláška jen stanovuje spravedlivější peníze vůči ostatním oborům,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

V ČR je dialýzou léčeno 6320 pacientů ve 102 střediscích. Léčba stojí sice na jednoho pacienta zhruba jeden milión korun ročně, ale bez ní by zemřeli.

Ohrožena i domácí péče

Domácí péče o lidi nevyléčitelně nemocné, umírající a pro ty, kteří po propuštění z nemocnice potřebují další ošetření a podporu při navracení soběstačnosti, je podle zdravotníků ohrožena.

Česká asociace sester s Asociací domácí péče v pátek varovaly, že navržená úhradová vyhláška omezí praktické lékaře v předepisování této péče. Služeb domácí zdravotní péče využilo loni 143 000 pacientů, čtyři pětiny byly starší 65 let.

„Regulační opatření vyplývající z návrhu úhradové vyhlášky pro praktické lékaře by představovalo absolutní útlum poskytované domácí zdravotní péče,“ uvedla v prohlášení prezidentka České asociace sester a exministryně zdravotnictví Dana Jurásková.