Podle dat resortu se letos nejvíce zvýšily čisté příjmy zahrnující všechny odměny a příplatky včetně přesčasů u primářů. Zatímco v roce 2010 brali 59 862, letos je to 65 650 korun. Přednostové si z 72 244  korun polepšili na 73 717 korun.

Výrazný pokles mezd naopak potkal ředitele fakultních nemocnic. Ti se z loňské částky 141 584 korun dostali na 85 468 korun.

Platy letos rostly i běžným nemocničním lékařům. Jejich průměrný hrubý příjem se ze zhruba 50 tisíc korun dostal na zhruba 60 tisíc, což je čistého od 35 do 40 tisíc korun. Ke zvýšení tarifních mezd ministerstvo přistoupilo na základě protestní akce Děkujeme odcházíme. Mzdy lékařů by měly růst i v příštím roce.