„Od ledna bude seznam 18 položek nadstandardních zdravotních pomůcek a výkonů, z nichž si pacient bude moci vybrat. Jde o připlácení za sedm druhů očkování, dvě oční čočky a devět odlehčených sáder. Zde se jedná o sádry na rukou, prstech a nohou,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Připlácení umožní vyhláška tzv. seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která bude k 1. lednu vydána. Sršeň zároveň upozornil, že seznam 18 položek není ještě konečný a „může se měnit každých deset minut“. Informoval, že definitivně jasno o rozsahu připlácení za nadstandardy by mělo být zhruba do 14 dnů.

Od 1. ledna uvidíme, jaký bude o nadstandardy zájem. V průběhu roku 2012 doladíme případné nejasnosti a počet nadstandardů bude rozšířen.

Za lehčí sádry či lepší čočky si lidé připlácejí už dnes. Norma to jen přesně definuje a u některých služeb bude nová suma dokonce nižší než ta současná.  Například za lepší čočku platili dosud pacienti 8000 až 20 000 korun. Od ledna by měli dát o 3000 korun méně, tuto částku za ně uhradí zdravotní pojišťovna. Dosud platili celou částku, nově doplatí jen rozdíl mezi úhradou a cenou čočky.

Další nadstandardy by měly být zavedeny od ledna roku 2013.

Od ledna si lékaře asi nevybereme

V 18 položkách zatím není připlácení na robotické operace, a také možnost vybrat si lékaře na určitý druh ošetření. To má být údajně později. Ceny za nadstandardní služby bude určovat každá nemocnice sama, a to znamená, že v jednotlivých nemocnicích budou ceny rozdílné.

Pacientovi vždy musí být nabídnuta péče standardní, tedy plně hrazená pojišťovnou. Zároveň mu lékař musí dát informaci o možném nadstandardu a výši, kterou doplatí. Pacient totiž doplatí rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí.

Zdravotnická zařízení mají povinnost informovat pacienta o ceně péče a doplatku k nadstandardu. Vybrané peníze zůstanou nemocnici a novela zákona jim zakazuje upřednostňovat při čekání na operaci pacienty, kteří si zaplatí. Od včerejška lékárny také nesmí dávat bonus, kterým dosud lákaly pacienty. Ministerstvo tak chce zabránit obcházení výběru regulačních poplatků.