Ministr zákon připravuje s ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť pacienti v dlouhodobé péči jsou klienty jak zdravotního, tak sociálního systému.

Největší novinkou je podle něj to, že bude daleko větší důraz kladen na to, aby nynější pacienti léčeben dlouhodobě nemocných mohli stonat doma, kam za nimi budou docházet ošetřovatelé.

Dlouhodobě nemocní lidé nyní často nemají možnost zůstat doma se svými blízkými a umírají v nemocnicích, které jim často už nejsou schopny nijak zásadně pomoci. Lidé by tak konec života mohli častěji trávit ve známém prostředí pouze pod dozorem ošetřovatele.

O pacienty v domácí péči se nyní starají spíše odborníci z řad neziskových organizací.

Systémy se překrývají

Ministerstvo chce změnit stav, kdy část pacientů potřebují sociální pečovatelskou službu, ale jsou ve zdravotnických zařízeních, zatímco další lidé jsou v zařízeních sociální péče, ale naopak potřebují péči ošetřovatelskou.

"Nynější stav je nevyhovující, neboť podmínky pacientů, kteří jsou umístěni ve zdravotnických zařízeních se výrazně liší od podmínek klientů v ústavech sociální péče, i když jsou fakticky tyto osoby ve stejném zdravotním stavu," tvrdí ministerstvo.

Podle ministerstva se také zlepší dostupnost služeb a nebude docházet  k tomu, že na místa v léčebnách i domech s pečovatelskou službou se musí čekat. Zákon by mohl platit od roku 2013.

Z fakultních nemocnic budou univerzitní

Další reformní změnou bude převod nynějších fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní. Na změnách se ministerstvo domluvilo s lékařskými fakultami.

Univerzitní nemocnice by měly být neziskovými subjekty, které svůj zisk budou dávat na poskytování péče. V normě bude uveden přesný seznam nemocnic, které vedle péče o pacienty budou mít na starost i vzdělávání mladých lékařů.

Ředitele univerzitních nemocnic bude jmenovat správní rada, v níž budou zasedat zástupci státu, kraje a vysokých škol. To by mělo vést k odpolitizování vedení nemocnic. V zákoně bude i pojistka proti privatizaci těchto zařízení.

Heger zdůraznil, že k dohodě o vzniku univerzitních nemocnic došlo po 15 letech dohadů. Norma by měla platit od roku 2014.

Neziskovými organizacemi budou i pojišťovny

Resort představil rovněž novelu zákona o zdravotních pojišťovnách, která by mohla jít do vlády již letos. Mimo jiné zpřísní dohled státu nad pojišťovnami a zavede sankce. Management by mohl za svá rozhodnutí odpovídat majetkem. Účinnost normy zatím není jasná.

Ministerstvo se v této souvislosti rovněž počítá se snížením počtu akutních lůžek. Za podobu sítě zařízení totiž budou odpovědné právě pojišťovny, které by nevyužívaná lůžka neplatily, čímž by došlo k jejich zrušení.