„Dnes jsou nároky poškozených na odškodnění tak malé, že to pro vydavatele nepředstavuje žádné zásadní problémy, i když prohrají soud,“ řekl Právu poslanec Stanislav Polčák (TOP 09), který s návrhem přišel. Podle něj se doposud vysouzené částky pohybovaly zpravidla v řádu desítek tisíc korun, nejvyšší nepřesáhla několik stovek tisíc.

Polčák proto navrhuje vztáhnout na ochranu osobnosti stejná kritéria, jimž už dnes podléhají autorsky chráněná díla, například hudební skladby.

„My jsme řekli, že to je stejná povaha hodnot. Je v zásadě jedno, zda jde o autorské dílo nebo něčí fotografie, například nahaté Jiřiny Bohdalové,“ uvedl v narážce na někdejší zveřejnění choulostivých snímků z hereččiny dovolené v bulvárním deníku. „Za licenci by mohla chtít určitě hodně vysokou částku a u soudu by dostala dvojnásobek,“ vysvětlil poslanec, který je profesí advokát se zaměřením na autorské právo.

Poškozený se může soudit o částku, kterou na něm vydělali

Zákon podle něj bude nabízet poškozenému i možnost, aby místo dvojnásobku hodnoty svého souhlasu se zveřejněním uplatnil u soudu skutečnou částku, kterou na něm vydavatel vydělal, pokud to pro něj bude výhodnější.

„Pokud z jeho účetnictví zjistí, že mu třeba vzrostl náklad o sto tisíc výtisků se ziskem po třech korunách za výtisk, může uplatnit tuto částku,“ uvedl Polčák.

Cenu licence by podle něj určovali znalci jako průměr z tržních cen srovnatelných osob, například umělců. „Úprava je velmi obecná a zahrnuje i běžné občany, jejichž souhlas se zveřejněním nemá samozřejmě stejnou hodnotu jako u Jiřiny Bohdalové,“ podotkl poslanec.

Přestože jako advokát podle vlastních slov zastupoval řadu celebrit, samotný návrh prý konzultoval pouze s hercem Ondřejem Vetchým. I ten patří dlouhodobě ke kritikům praktik bulvárního tisku.

Výbor změnil i další věci

Poslanci občanský zákoník propustili do druhého čtení i s dalšími úpravami. Kromě vládního návrhu definice, že zvíře není věc, výbor přidal i ustanovení, že zvíře je živý tvor nadaný smysly. Z textu zákoníku zmizel i pojem odškodnění za ztrátu radosti z dovolené, který nahradí obecnější formulace náhrady újmy za narušení dovolené.

Upravené znění se týká i podnájmu bytu, který bude moci nájemce sjednat bez souhlasu majitele, ovšem s výjimkou případů, kdy v bytě vůbec nebydlí. Nyní může vzít nájemník podnájemníka jen se souhlasem majitele.

Autor původního návrhu kodexu Karel Eliáš Právu řekl, že Polčák navrhl také podstatnou změnu, podle které by veškeré listiny o nemovitostech, například převody, zástavy nebo věcná břemena, mohli sepisovat jen notáři a advokáti. Eliášovi se tato úprava nezamlouvá.

„Velká města nebo velké realitní firmy mají v pracovním poměru vlastní právníky, kteří tyhle smlouvy také umějí napsat, bude je to zbytečně zatěžovat,“ konstatoval expert na civilní právo.

Výbor chce dát do kodexu také povinnost dítěte poslouchat své rodiče v době, kdy mají výchovné pravomoci. Později by měly mít děti povinnost o rodiče pečovat.