„Jsme rádi, že jsme po několikaleté snaze a jednání nalezli nové vyhovující znění tohoto velmi medializovaného paragrafu,“ radoval se po jednání s ministerstvem spravedlnosti, autory zákoníku a poslanci ústavně-právního výboru Sněmovny viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

O odškodnění za ztrátu radosti z dovolené, které má pomáhat zklamaným klientům cestovních kanceláří, sváděly cestovky s autory zákona dlouho boj. Argumentovaly tím, že by pak musely vracet zákazníkům peníze třeba i za zkažené počasí. To však autoři zákona od začátku odmítali jako demagogii.

„Někteří představitelé cestovek uváděli absurdní příklady, jako že teď bude mít zákazník nárok na náhradu za zkaženou dovolenou, když s ním pojede tchyně, pohádá se s manželkou nebo když mu dovolená proprší. To možná vyvolalo ve veřejnosti přepjaté představy o tom, co všechno budou muset cestovky platit,“ řekl Právu autor občanského zákoníku Karel Eliáš s tím, že přehnaná očekávání by v důsledku skutečně mohla vyvolat větší počet stížností.

Přesto i nové znění dá podle Eliáše klientům cestovních kanceláří dostatečnou možnost domáhat se náhrady za nemajetkovou újmu, zaviní-li ji poskytovatel zájezdu.

„Když někdo odjede na dovolenou a bude mít nasmlouvaný určitý standard, třeba apartmá s výhledem na moře, a na místě najde plesnivou koupelnu, mravence a výhled na moře přes tovární budovu, nemajetkovou újmu mu cestovka stejně musí nahradit,“ vysvětlil Eliáš.

Na původní formulaci „ztráta radosti z dovolené“ trvali autoři zákoníku údajně proto, že stejnou obsahují i jiné evropské zákoníky, například rakouský nebo nizozemský. Ve svých výrocích ji použil i Soudní dvůr Evropské unie.

„Věcný význam se ale nemění, zákazníci cestovek do budoucna budou mít jasné právo na náhradu nemajetkové újmy,“ dodal Eliáš.

Nová formulace v zákoně zní: Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel (zájezdu) cestujícímu vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

Do zákona bude věta vtělena formou pozměňovacího návrhu, který musí ještě odsouhlasit ústavně-právní výbor na své říjnové schůzi.