Sám Mužík se k celé záležitosti zpočátku nechtěl vyjadřovat s tím, že jde o jeho soukromou věc. Později vysvětlil, že má jít o formu jakéhosi sponzoringu.

„Dávám tam peníze bez toho, abych zatěžoval neziskovou organizaci úroky. To jsou moje peníze, já je půjčuji komoře, která nesmrdí korunou. Financují se z toho projekty, na které jsou vázány dotace z Evropské unie pro naše podnikatele,“ prohlásil Mužík.

Podle svých slov vše dělal v dobré víře. „Nejsem žádný chudák, můžu si to dovolit. Kdo jiný než člověk, který si to může dovolit, by měl podporovat dobrou věc. Pokud jsem něco porušil, a jak mi to vysvětlujete, tak asi ano, jsem připraven nést důsledky,“ pokračoval Mužík.

Teď vedu život rentiéraZdeněk Mužík

Tvrdí, že jako donátor tímto způsobem dával najevo, že podporuje podnikatelské prostředí v Plzeňském kraji. Jenže bezúročné půjčky provází řada podivností, které Právo zjistilo a které budí podezření z protiprávního jednání.

Zvláštní je například to, že všechny platební transakce, spojené s půjčkami, probíhaly v hotovosti, což bylo u některých vyšších částek v rozporu se zákonem proti praní špinavých peněz. Navíc soukromé půjčky, vyjma jediné, Mužíkovi neposvětilo představenstvo KHK.

První velké peníze vložil Mužík do KHK na podzim roku 2008, kdy představenstvo souhlasilo s tím, že poskytne 420 tisíc na dofinancování úvěru. O tři měsíce později sepsal Mužík sám se sebou, jako věřitel a dlužník, dodatek ke smlouvě o původní půjčce, kterým si otevřel dveře k poskytování dalších půjček.

Jiné půjčky neschválili

Přestože žádné jiné soukromé půjčky představenstvo Mužíkovi neschválilo, je z bankovního výpisu KHK, který se Právu podařilo získat, patrné, že postupně vložil na účty KHK hotovost v celkové výši přes dva milióny korun. Část peněz si pak zase nechal z KHK vyplatit v hotovosti zpět. Loni v červnu to byl třeba celý milión.

„Nejsem si vědom toho, že by se kdy o nějaké jiné půjče od pana Mužíka, než o té ve výši 420 tisíc korun, jednalo. Přece není možné, aby ve vztahu ke KHK vznikl nějaký další ručitelský závazek bez toho, abychom to schválili v představenstvu,“ prohlásil člen představenstva KHK a šéf Okresní hospodářské komory Plzeň-jih Miloš Fürst.

Měl je prý doma v hotovosti

Ve vysvětlování dalších okolností, jako původ půjčených peněz, nebo proč transakce probíhaly výhradně v hotovosti a ne standardně bankovním převodem, už tak přesvědčivý Mužík nebyl.

Předně se odmítl bavit o svých majetkových poměrech. Podle obchodního rejstříku vlastní nebo spoluvlastní čtyři firmy, kde je uveden i jako statutární zástupce. Zjistit jejich hospodaření je ale nemožné, protože žádná z nich neukládá do sbírky listin zákonem povinné údaje včetně účetních uzávěrek.

„To jsou už dávno mrtvé firmy, nevykonávám tam žádnou činnost a nemám z nich ani korunu,“ obhajuje obcházení zákona Mužík. Na přímou otázku, odkud tedy vzal milióny na půjčky komoře, řekl, že jsou to nastřádané peníze z výplat, které pobíral jako zaměstnanec různých firem od devadesátých let.

„Měl jsem je doma v hotovosti, protože mít je v bance se mi nevyplatí. Byly řádně zdaněné, tak nevidím důvod, proč bych s nimi nemohl nakládat tak, jak jsem s nimi naložil“ uvedl Mužík. V současné době má prý příjmy z dividend jako akcionář několika společností. „Teď vedu život rentiéra,“ dodal. O akcie jakých firem jde, ale prozradit nechtěl.

Manipulaci s milióny v hotovosti obhajoval tím, že převod peněz bankovním příkazem je zdlouhavý a trvá někdy i tři dny. „Někdy nastaly situace, kdy jsem prostě potřeboval tyto prostředky velmi rychle, abych je mohl dál použít,“ uzavřel Mužík.