V internetovém průzkumu agentury Sanep uvedlo přes 60 procent dotázaných jednoznačně, že by si zub vytrhnout kvůli 400 korunám nenechalo, a váhavě se k nim připojilo dalších 13 procent respondentů. Zato sedm procent lidí si takovou možnost připustilo a dalších deset procent uvedlo, že by si zub bez váhání vytrhnout nechalo. Jasno v tomto ohledu nemá necelých deset procent.

Celkem 56 procent lidí uvedlo, že pro ně hrazení amalgámových černých plomb znamená znatelný finanční problém, bez problémů by si to mohlo dovolit 37 procent.

Lékaři a další odborníci argumentují ve prospěch zpoplatnění jednoduchých plomb tím, že stomatologický zákrok a plomby by lidé vůbec nepotřebovali, pokud by pečovali řádně o svůj chrup. Přes 58 procent dotázaných deklarovalo, že problémy s kazem má, i když starost o zuby nezanedbává. U 69 procent lidí prý nepomáhá ani pravidelné čištění zubů.

Podíly odpovědí respondentů průzkumu Sanep (v procentech)
Je správné, že stávající vládní koalice v rámci vyjednávání ohledně konečné podoby připravované zdravotnické reformy zamítla možnost hrazení amalgámové plomby pacientem, a to v plné výši?
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
42,615,322,85,713,6
Souhlasíte s tvrzením stomatologů, že se kazům zubů lze vyhnout jejich pravidelným čistěním?
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
11,417,248,7184,7
Máte problémy se svým chrupem i přesto, že se o něj pravidelně a pečlivě staráte?
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
31,526,91821,42,2
Znamenalo by pro Vás hrazení amalgámových plomb znatelný finanční problém?
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
32,923.917,9196,3
Nechali byste si raději zdarma vytrhnout zub, než zaplatit 400 korun za amalgámovou plombu?
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
10,26,960,4139,5