Nové maturity začaly 1. května a potrvají ještě měsíc. Pokud by byly obavy oprávněné, ten, kdo maturuje později, může být značně zvýhodněn. „Rovnou k věci. Maturitní listy od Cermatu (ministerského centra pro přípravu zkoušek), tentokrát z anglického jazyka, opět unikly na internet,“ napsal v pátek Právu e-mailem zdroj.

Podotýká, že již nemůže tuto do očí bijící nespravedlnost jen tak přehlédnout. „Mám k dispozici odkaz, na kterém si všechna zadání pro žáky i zkoušející můžete stáhnout. Je tam 50 variant se vším všudy. Nechci dělat peklo, nejsem si ani jistý, že u reálné zkoušky opravdu najdeme tyto listy, ale nevypadá to, že by to byly podvrhy,“ popisuje své obavy.

Mluvčí školství Lucie Kubovičová ve stanovisku Právu napsala: „Je zřejmé, že nějaká škola zveřejnila po ukončení zkoušek na škole jejich zadání. V žádném případě se nejedná o únik či porušení zkušebního tajemství. Zadání ústních zkoušek jsou pro každou školu a každou maturitní komisi odlišná. Zveřejněním zadání jedné školy nemohou být proto zvýhodněni žáci jiných škol.“

Složka, kterou si lze stáhnout v internetové úschovně, obsahuje studentské pracovní listy z anglického jazyka, dále přesná zadání a instrukce pro zkoušejícího (konkrétní otázky) a přílohy, například obrazové materiály k ústní zkoušce.

Pracoviště společnosti Cermat

Pracoviště společnosti Cermat připravující maturity. Ilustrační foto

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Oslovený ředitel pražského gymnázia, jenž si nepřál být jmenován a který pro Právo zadání posoudil, uvedl: „Formálně to vypadá skutečně jako ostrá verze. Chybí tomu jediná věc, každý pracovní list má mít dole kód a označení komise, což zde není. Ovšem ten, kdo zadání zveřejnil, mohl kód jednoduše vymazat.“

Podle ředitele vedení škol sedm dní před ústními zkouškami obdrží heslo do internetové banky úloh. Každé škole jsou pak podle počtu tříd přiděleny určité sady úloh.

„Tato uniklá sada vypadá jako zadání pro jednu školu. Ovšem je otázka, na kolik se úlohy opakují i na školách ostatních. Vážnost případného úniku zadání tedy nedokážu posoudit. Jsem z toho v rozpacích,“ uvedl ředitel.

Školství to prověřuje

Anglický jazyk je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z angličtiny je zkouškou takzvaně komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu, písemné práce. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1 : 1 : 1.

Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěje u celé zkoušky. Dílčí ústní zkoušky, kterých se může zveřejněné zadání týkat, probíhají na školách právě v květnu. Písemky začnou v červnu.

Tajemník ministra školství Václav Koukoulíček v pátek na dotaz Práva, zdali nejde náhodou skutečně o zadání ostrých maturit, odpověděl: „Žádné takové informace nemáme. Ještě to ale prověřím.“ Poté se již neozval. Mluvčí Cermatu nezvedl telefon.

Dobeš se bojí

Podle zdroje Práva z nejužšího týmu spolupracovníků ministra Josefa Dobeše (VV) ale ministerstvo počítá s problémy ohledně úniku ostré verze zadání.

„Kolik lidí zná celou ostrou verzi maturit? Ředitel Cermatu Pavel Zelený tvrdí, že jsou v celé republice čtyři. Dílčí části zná podle něj 26 lidí. Jak je zabezpečeno, aby nikdo z nich nepustil školám, veřejnosti ani médiím žádnou informaci z testů? Jsou nějak prověřeni? Podepsali nějaké místopřísežné prohlášení?“ píše se v analýze pro ministra, kterou má Právo k dispozici.

Dobeš přitom vsadil na nové zkoušky dospělosti všechny karty včetně ministerské funkce. „Kdyby nastala zásadní chyba v maturitách, bylo by mně ctí říci, že toto je moje odpovědnost, a dát premiérovi rezignaci,“ řekl ministr.

U češtiny školství mlžilo

V únoru již unikl na internet obrovský soubor pracovních listů ke státním maturitám z českého jazyka a literatury. Unikly ze systému určenému výhradně pro ředitele škol a mohl si je kdokoli, a to včetně budoucích maturantů, stáhnout.

Na webu ministerské společnosti Cermat, která státní maturity připravuje, visela přitom důrazná informace, že pracovní listy pro ústní zkoušku jsou podle novely školského zákona veřejně nepřístupnou informací.

„To znamená, že budou zpřístupněny jen osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat. Tato skutečnost vyžaduje zavedení přísných bezpečnostních opatření, jejichž vývoj je náročný,“ podotýkal Cermat.

Každý zveřejněný list obsahoval úryvek z díla nějakého literárního autora a příklady otázek, které se k dílu vztahují. „Tyto pracovní listy jsou pouze podklady a pomůcka pro učitele,“ tvrdil posléze Dobeš.