Situace je o to dramatičtější, že rok od roku klesá i počet uzavíraných manželství a snižují se i počty narozených dětí. Počet lidí starších 60 let tak už v roce 2001 převážil nad počtem dětí do 14 let.

Průměrný věk žijících obyvatel ČR je nejvyšší v dosavadní historii. U mužů činí 37,1 let, u žen 40,3 let. To znamená, že podíl dětské složky obyvatelstva klesl na nejnižší úroveň v celé historii osídlení území dnešní České republiky.

Sčítání lidu v roce 2001 poprvé zaznamenalo méně než 20 procent dětí v obyvatelstvu. Začíná se tak projevovat několik let trvající pokles porodnosti, kdy se ročně rodí pouze okolo 90 tisíc dětí. Protože ročně umírá více než sto tisíc lidí, počet obyvatel republiky už přes osm let klesá a na hranici deseti miliónů jej udržují jen cizinci.

Stárnutí mění spotřebu

Nepříznivý populační vývoj vytváří tlak na důchodový, zdravotní a sociální systém. Pokud se například rychle nezmění systém důchodového zabezpečení, jediná cesta, jak zajistit výplatu důchodů, je zvýšit odvody a daně, shodují se analytici.

Stárnutí populace výrazně změní nákupní zvyklosti, ale nutně ovlivní i reklamu. Místo dosavadní propagace štíhlých dívek se bude muset spíše zaměřit na prodej teplých svetrů a ortopedických pomůcek. Změní se i systém trávení volného času, nabídka cestovních kanceláří, ale i motorových vozidel. A to i přesto, že vyššího věku se budou dožívat lidé v poměrně dobré psychické a zdravotní kondici.

Mezigenerační střety

Aby posun věkové struktury obyvatel proběhl bez mezigeneračních střetů a třenic, je třeba společnost na posun ve složení obyvatel pomalu připravovat. První, kdo zareagoval, je ministerstvo práce a sociálních věcí svým Národním programem přípravy na stárnutí obyvatelstva.

Materiál zahrnuje opatření, která by měla ve společnosti proběhnout, aby stárnutí obyvatelstva nezpůsobilo komplikace. Součástí přípravy na stárnutí populace je i organizovaný přísun cizinců, který má nejen nahradit nedostatek pracovních sil, ale mohl by přispět i k omlazení populace a ke zvýšení počtu narozených dětí. Cizinci v současné době představují pouze dvě procenta obyvatel.