Stavitelé mostu v řece vztyčili několik pilířů, na ně pomocí silných lisů z holešovické strany sunou rychlostí 16 metrů denně ocelovou konstrukci.

Nový Trojský most bude mít nezvykle velkou šířku 36 metrů, na holešovické straně je však úskalí, úzký podjezd pod železniční tratí.

Nový Trojský most bude mít nezvykle velkou šířku 36 metrů, na holešovické straně je však úskalí, úzký podjezd pod železniční tratí.

FOTO: Petr Janiš, Právo

V kritickém okamžiku musejí lisy pohnout s 8,5 tisíci tun oceli. Až konstrukce překlene dvě stě metrů širokou Vltavu a spočine na březích, bude se betonovat mostovka. Poté po obou stranách mostu stavbaři vztyčí oblouky, spojí je s mostovkou lany a odstraní provizorní pilíře v řece. Celou část mostu nad řekou budou držet jen ocelové oblouky.

Současný tramvajový most čeká demolice, nejspíš po roce 2014.

Současný tramvajový most čeká demolice, nejspíš po roce 2014.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Dodavatel stavby, společnost Metrostav, tvrdí, že po architektonické soutěži se s novým projektem musela změnit i cena. Ztrojnásobila se. I když je most stejně široký a dlouhý jako ten původní, vychází se z nového výkazu výměr použité oceli, betonu i práce. „Ve smlouvě je konstrukce pro více práce,“ řekl mluvčí Metrostavu František Polák.

Dělníci při stavbě Trojského mostu

Dělníci při stavbě Trojského mostu

FOTO: Petr Janiš, Právo

Částka 1,2 miliardy korun vychází z propočtů magistrátního odboru městského investora. Nelze říci, zda je definitivní. „Nikdo takovou věc nedělá za pevnou cenu,“ poznamenal Polák. Pokud by si podle něho město dílo neobjednalo, Metrostav by se do něj nepustil.

 

FOTO: Petr Janiš, Právo

Na fakt, že most, který se staví podle nového projektu k tunelovému komplexu, může být předražený o stovky miliónů korun, upozornili reportéři ČT. „Cena byla kolem sedmi set miliónů. Myslím, že to byla rozumná cena, za kterou se to dalo postavit,“ řekl ČT jeden z nejvýznamnějších českých projektantů mostních konstrukcí, profesor Jiří Stráský.