Méně potěšitelný je údaj ze studie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně, podle něhož 42 procent mladistvých ve věku 12 až 19 let denně poslouchá či stahuje prostřednictvím internetu hudbu a 39 procent hraje hry.

Pouze 27 procent dětí a mladistvých využívá internet k získávání informací pro školu. Za to 22 procent denně chatuje, 16 procent přes internet diskutuje a dvě procenta sledují denně stránky s erotickou tematikou.

U některých dětí se může dokonce vyvinout určitá forma závislosti na hraní počítačových her. Podle psychologů může teenager v době, kdy nemůže hrát svoje oblíbené hry, jevit známky neklidu, nesoustředěnosti, riskuje ztrátu kamarádů, vztahy s okolím. Závislost na hře se navíc s dalším věkem zvyšuje.

Obtěžování i šikana

Podle studie Masarykovy univerzity se 21 procent teenagerů ve věku 16–19 let a 16 procent dětí ve věku 12–15 let stalo alespoň jednou za rok prostřednictvím internetu cílem obtěžování, ponižování či výhrůžek. Podle psychologů šikana či pronásledování na internetu může mít vážné dopady do psychiky mladistvých.

To všechno se děje navzdory tomu, že podle zjištění ČSÚ většina rodičů sleduje, co jejich ratolest na internetu vyhledává a nějakým způsobem dětem pohyb na internetu omezuje.

Internet má 56 procent domácností

Děti a jejich tlak na rodiče, aby jim pořídili počítač s internetem, se tak nepřímo podílí na tom, že vybavenost počítači v České republice roste. Počítači je vybaveno téměř 60 procent českých domácností – především těch s dětmi –, k internetu je jich připojeno 56 procent. To je třikrát více než v roce 2005.

Vybavenost IT technikou u rodin ale současně ukazuje i na sociální rozdíly. V rodinách s vyššími a středními příjmy dosahuje vybavenost počítači a připojení internetu 89 procent, u rodin s nejmenšími příjmy pouhých 19 procent, informuje Český statistický úřad.