"Vazba mezi skutečnou kvalitou učitele a jeho formálním vzděláváním je malá," řekl na pondělním semináři s odkazem na zahraniční studie Daniel Münich, který je podepsán pod materiálem NERV ke školství.

Magisterské pedagogické vzdělání je podle něj nezbytné pouze u učitelů na prvním stupni ZŠ, ředitelů škol a odborných pedagogů. Ostatním vyučujícím by podle NERV stačily krátké pedagogické kurzy jako nástavba bakalářského studia jakéhokoliv směru, tedy nejenom pedagogiky. To by mělo za katedry přivést více odborníků z praxe.

Ministr školství Josef Dobeš (VV) nyní preferuje především pedagogy s odpovídajícím vzděláním.  "Já bych ne úplně snižoval laťku," reagoval na pondělní závěry NERV ministr školství Dobeš. Od letošního ledna přidal kvalifikovaným učitelům 2,1 miliardy na platy, což mělo ostatní pedagogy motivovat k doplnění vzdělání. S návrhem posílit praktické vyučování na pedagogických fakultách ale souhlasí.

Praktické a použitelné znalosti i školné

NERV zároveň doporučuje zaměřit se u žáků na čtenářské, matematické, IT a ekonomicko-finanční gramotnosti. Žáci by rovněž měli prioritně ovládat minimálně anglický jazyk.

"V dnešním světě nevědět, jak například založit živnost, to je špatné. To je obrovský dluh, který já spatřuji v základním školství - právní a finanční gramotnost,“ doplnil koordinátor NERV pro konkurenceschopnost Michal Mejstřík.

NERV se vyjádřil i k otázce zavedení školného, které považuje za přínosné byť ne samospasitelné. Školnému musí předcházet systém univerzálních bezrizikových studentských půjček s přiměřeným úrokem.