Vyplynulo to z průzkumu společnosti STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 1020 osob v době od 14. do 23. ledna. Právo získalo jeho výsledky ve čtvrtek.

Poměrně velká část dospělé populace a to 28 procent nemá na danou problematiku vyhraněný názor. Že jde ze strany nemocničních lékařů o vydírání a jejich chování je neetnické si myslí 21 procent populace. 12 procent dotázaných si myslí, že každý má právo na své rozhodnutí a volbu a je jen věcí lékařů, pokud se rozhodnou z nemocnice odejít.

Průzkum se zabýval i vztahem pacientů k péči, kterou nemocnice poskytují. S chováním lékařů pacientů je spokojeno 56 procent občanů, opačný názor má pouze 13 procent. Obdobně je tomu i v případě hodnocení přístupu středního zdravotnického personálu. 55 procent osob jej hodnotí pozitivně, 14 procent má k němu výhrady.

Ostatní zaujímají spíše neutrální postoj. S odchodem lékařů lidé mají strach ze zhoršení péče a z prodloužení čekacích dob na jednotlivé zákroky. To vyjádřilo 77 procent dotázaných.