ÚS mimo jiné upozornil, že ústecký krajský soud svým rozhodnutím porušil právo na spravedlivý proces.

Krajský soud původně nařídil zopakovat volby jen v části Krupky kvůli nepovolené agitaci. Vyplácení odměny za hlasy považoval za přípustné. Podle ÚS to byla chyba.

"Vůle voliče, který je zkorumpován, není nezávislá," konstatoval při čtení odůvodnění soudce zpravodaj Stanislav Balík s tím, že smyslem komunálních voleb není dražba funkcí.

"Krajský soud podle Ústavního soudu zcela mylně dovodil, že obchodně tržní pojetí voleb je sice nečestné, není však protizákonné," konstatovala mluvčí ÚS Jana Pelcová. ÚS upozornil, že ač není podplácení voličů u obecních voleb explicitně zmíněno jako porušení volebního zákona, je tento "obchodně tržní " princip v rozporu s principy demokratického právního státu.

Zákon zakazuje podplácení u voleb do Sněmovny, jiné druhy voleb nezmiňuje. Od rozhodnutí ÚS se čekalo, že sjednotí protichůdné výklady, dosud soudy rozhodovaly odlišně.

Ústavní soud zrušil pouze částečné opakování voleb, a otevřel tak cestu k novým volbám v celém městě.