O výsledcích auditu informoval John novináře v pondělí na tiskové konferenci. Audit se věnoval hospodaření resortu v letech 2007 až 2009, tedy za éry ministra Ivana Langera (ODS) a Martina Pecina (ČSSD).

Podle auditu docházelo velmi často k účelovému dělení velkých zakázek na menší tak, aby se dostaly pod limit dvou miliónů, a nemusela se tak vypisovat veřejná soutěž. V takovém případě stačí například oslovit tři firmy, aby předložily své nabídky.

Auditoři se setkali s případy ovlivňování řízení, netransparentními výběry dodavatele, střety zájmů nebo se například několikrát vítězem stala firma, která se v daném oboru neuplatňovala.

Dodavatel na výpočetní techniku prodával i prací prášek

V jednom případě například odhalili, že firma dodávala služebnám ministerstva vnitra širokou škálu nesourodých produktů od tonerů po prací prášky, a to za vyšší ceny, než stály ve smlouvě. Přitom firma vyhrála zakázku na výpočetní techniku.

Obecné závěry auditu
Generální ředitelství hasičského záchranného sboruVeřejné zakázky (VZ) byly děleny na zakázky malého rozsahu
Propojení společností, které byly vyzývány k předložení nabídek v rámci VZ (shodné chyby v nabídkách různých firem)
Shoda adresy mezi dodavatelem a zaměstnankyní GŘ HZS
Policejní prezidiumNákup výpočetní techniky nerealizován prostřednictvím elektronického úložiště
VZ byly děleny na zakázky malého rozsahu
U VZ malého rozsahu nebyl stanoven postup pro zajištění rovného přístupu
Zařízení služeb ministerstva vnitraVZ byly účelově děleny na zakázky malého rozsahu
Uzavírání smluv s dodavateli bez výběrových řízení či bez oslovení více uchazečů
Propojování dodavatelů a jejich opakované oslovování k účastí na VZ

 

Jindy zase bylo uvedeno v dokumentaci, že výběr se uskutečnil na základě ceníků firem na internetu, ale auditoři nenašli u vítěze ani vlastní webovou stránku.
John připomněl, že základem pro výběrové řízení je postup, v jehož rámci dodávají zájemci své nabídky v uzavřených obálkách, aby nebylo možné se předem seznámit s konkurenčními cenami. Jenže zájemci byli i vyzýváni, aby posílali své nabídky e-mailem nebo faxem, což podle Johna zcela hatí smysl jakéhokoli výběrového řízení.

„Auditoři se zaráželi také nad malými úsporami, které výběrová řízení přinesla,“ poznamenal John. Veřejná soutěž podle něj nevedla k výraznému zlevnění, v průměru se dostala k 95procentní ceně požadovaného limitu. Běžně však mají dle auditorů veřejné soutěže za důsledek výrazné snížení ceny z požadované maximální částky.

Zakázkou generálního ředitelství hasičů na dodávku ochranných oděvů za zhruba 200 miliónů korun se již zabývá policie, citovala ČTK Johna.