Dokument dále mimo jiné počítá s již avizovaným zavedením institutu korunního svědka, protikorupčními testy spolehlivosti, s přepracovaným zákonem o veřejných zakázkách či zavedením přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů společně s posílením odpovědnosti za způsobenou škodu.

Whistleblowing (anglický výraz odvozený z dob, kdy policisté při spatření prohřešku pískali na píšťalku) má za úkol hlavně ochránit zaměstnance před vyhazovem a šikanou ze strany nadřízených, když se rozhodnou upozornit na korupci či jiné nekalé praktiky na úřadě či ve společnosti.

Vnitro zatím chce vypracovat jen analýzu, pokud by však takový zákon začal platit, získal by právní ochranu například úředník, který je svědkem korupce na ministerstvu, manažer, jenž ví o kartelové dohodě mezi svou společností a konkurenčními firmami či sestřička, která se rozhodne promluvit o tom, jak vedení nemocnice nezákonně šetří na pacientech.

Politické strany by mohli hlídat nezávislí auditoři

Zákon o lobbingu by měl do budoucna podle ministerstva stanovit jednoznačná pravidla pro legální lobbing a oddělit ho od korupce. Vnitro chce také zprůhlednit financování politických stran, uvažuje se o detailních položkách ve výdajích stran či zavedení nezávislých auditů.

Protikorupční strategie také počítá s úpravou kompetencí mezi zastupitelstvem, které musí zasedat veřejně, a radou, jež jedná za zavřenými dveřmi, tak, aby veřejnosti nezůstávaly skryty důležité informace, například při pronajímání obecního majetku.

Ministerstvo vnitra chce také zatrhnout zneužívání radničních časopisů, které se často využívaly k propagandě politického vedení města či obce.

Některé body Johnovy strategie
- přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů
- důraz na veřejné rozhodování zastupitelstev
- opatření proti zneužívání radničních periodik
- zavedení testů spolehlivosti
- zavedení registru přestupků
- zveřejňování prodeje veřejného majetku
- analýza whistleblowingu
- průhledné veřejné zakázky
- návrat k odposlechům u úplatkářství
- zpřísnění trestů za korupční jednání
- policejní ombudsman
- posílení institutu spolupracujícího obviněného (korunní svědek)
- analýza nákladů na zřízení Generální inspekce

Věci veřejné se o víkendu na své ideové konferenci usnesly, že právě protikorupční strategie je pro stranu klíčová a delegáti pověřili své ministry, aby zvážili odchod z kabinetu, pokud se jim strategii nepodaří ve vládě prosadit do konce roku 2011.

Protikorupční strategii, která již prošla meziresortním připomínkovým řízením, projedná na svém nejbližším zasedání vláda. Ministr John měl dokument předložit 15. prosince, ale vzhledem k tomu, že vláda zasedá již v úterý, bude kabinet o protikorupční strategii debatovat až na svém dalším zasedání - pokud se ministři nesejdou v týdnu před Vánoci, tak to bude pravděpodobně až v lednu.

Víc zodpovědnosti pro radní a zastupitele

Kromě důrazu na vyhledávání špinavých peněz počítá návrh např. také s větší transparentností při rozhodování jednotlivých samospráv nebo s detailním zveřejňováním toho, jak kdo v klíčových otázkách hlasoval, ať už na jednání kabinetu nebo místní samosprávy. Její představitelé by tak měli nést za své rozhodování větší zodpovědnost.

Např. při prodejích nebo pronájmech obecního majetku by se přitom museli striktně držet cen, které jsou v dané lokalitě a čase obvyklé.