S novým primátorem není spokojeno 71,8 procenta dotázaných. Zároveň 69,4 procenta lidí uvedlo, že Svoboda nemá jejich důvěru.

"Vysoká nespokojenost s Bohuslavem Svobodou tak jednoznačně souvisí jak se zklamáním, že primátorem není Zdeněk Tůma, tak s faktem, že Bohuslav Svoboda je tváří a představitelem krajně nepopulární koalice ODS s ČSSD," uvádí agentura.

V názorech na koalici obou stran jsou lidé ještě radikálnější. Spojení ODSČSSD na pražském magistrátu nemá důvěru 78,6 procenta lidí. Další početná skupina občanů (70,3 procenta) dokonce souhlasí s názorem, že koalice obou stran je nemorální a zcela proti zájmům Pražanů.

Téměř polovina dotázaných (49,6 procenta) si však zároveň myslí, že koalice vydrží po celé funkční období, opačný názor zastává pouze 35,9 procenta dotázaných.

Internetový průzkum byl proveden počátkem prosince na vybrané skupině 2259 obyvatel hlavního města.