"Do konce listopadu letošního roku bude všem smluvním partnerům doručeno oznámení o ukončení smluvního vztahu v termínech daných jednotlivými nájemními smlouvami s výzvou k odstranění k tomuto datu," uvedla Vápeníková.

Ředitelství silnic a dálnic si před časem zadalo vypracování auditu umístění billboardů. Zmiňovaných 20 procent představuje 440 billboardů. Celkem má ŘSD 21 smluv na umístění billboardů u komunikací s osmi společnostmi.

Třebaže nejzazší smlouva má platnost až do roku 2019, ŘSD se bude snažit ukončit veškeré kontrakty dříve. Kontrakty a jejich dodatky byly uzavírány v mezidobí let 1992 až 2010.

Nebezpečné a nelegální zmizí nejdříve

"Cílem auditu je zdokumentování a prověření platnosti smluv a dodržování smluvních ujednání, ale zejména urychlené odstranění reklamních ploch umístěných podél dálniční a silniční sítě v rozporu s dopravními normami na úkor bezpečnosti provozu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jiří Švorc.

Celkem se u dálnic a rychlostních silnic vyskytuje 2200 billboardů, přičemž některé z nich jsou oboustranné.

Z dílčích výsledků auditu mimo jiné vyplývá, že některé billboardy jsou u komunikací umístěny zcela bez povolení, jiné nerespektují smluvní ujednání či bezpečnostní předpisy. Tyto reklamní poutače by měly zmizet nejdříve.

V další fázi se ŘSD zaměří na billboardy umístěné u komunikací první třídy.