Jaká platí pravidla? Tento týden proběhnou komunální volby a první kolo senátních. Do horní parlamentní komory se však hlasuje jen v třetině obvodů. Prvním případem tedy je, že lidé vyplní lístek pro komunální volby ve své obci, ten za plentou vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti.

Hlas by byl neplatný v případě, že by volič vhodil pouze lístek bez obálky, či v jiné než úřední obálce. Lístek také nesmí být například přestřižený či poškozený tak, že by z něho nebyly patrné údaje. Pokud je nicméně například vícekrát přeložený, volba platí.

Pomůže barva

Na zmíněné třetině území lidé měli dostat – nejpozději v úterý – do poštovní schránky nejméně dva lístky – pro komunální a senátní volby. V tom případě je třeba použít dvou obálek, které jsou odlišné. „Pro volby do Senátu musí být hlas odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný,“ uvádí instrukce ministerstva vnitra. Obálky pro komunální volby mají mít barvu šedou.

Ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeň či Ústí nad Labem, pak lidé dostanou nejméně dva lístky – pro celoměstské zastupitelstvo a pro městskou část. Lidé tak vyplňují dvě „plachty“. Ty se pak vloží do jediné obálky pro komunální volby. Pouze případný – třetí – hlas pro Senát se dává do zmíněné žluté obálky. Používá se přitom jedna urna.

Výjimečně se může stát, že lidem do schránky lístky nepřijdou, v takovém případě si je voliči mohou vyzvednout přímo v místnosti.

Občan může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého okrsku. V takovém případě vyšle okrsková komise dva své členy s přenosnou schránkou.

Dříve existovalo pravidlo, podle něhož byla těsně před volbami zakázaná agitace stran. To již neplatí. Strany mohou tedy vést kampaň i během voleb, zakázáno je to pouze ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí. Tři dny před volbami nicméně platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů.

Jak správně volit
Výběr strany: v komunálních volbách lze zaškrtnout kolonku pouze u jedné strany. V případě označení dvou či více subjektů by hlas neplatil.
Výběr kandidátů: pokud lidé vybírají jednotlivé kandidáty, mohou jich zakřížkovat maximálně tolik, kolik je členů daného zastupitelstva. V opačném případě by lístek opět nebyl platný.
Výběr strany i kandidátů: při kombinované formě hlasování – tedy označení strany a k tomu kandidátů z jiných uskupení, opět musí volič brát ohled na maximální počet svých hlasů podle počtu hlasů zastupitelstva.
Umístění lístku: lístek musí být u komunálních voleb v šedé úřední obálce a nesmí být přetržený či znehodnocený tak, že by nebylo možné přečíst potřebné údaje.
Senátní volby: volič do žluté obálky dá pouze lístek svého favorita, nic nezaškrtává ani nekroužkuje.
Prokázání totožnosti: svůj hlas může občan vhodit teprve poté, až se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
  Termín voleb: v pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 Výsledky by měly být známy v sobotu večer.