Podle 66,4 procenta respondentů by se měla prostituce legalizovat, 18 procent je pro její úplný zákaz a pět procent pro zachování současného stavu, kdy zákon postihuje jen související trestné činy, jako je kuplířství.

Pro legalizaci prostituce, která by znamenala, že by se kněžky lásky musely registrovat a platit daně, se vyslovilo 61,7 procenta obyvatel. Dalších 18,5 procenta volilo odpověď spíše ano.

Naprostá většina obyvatel, celkem 92 procent, si myslí, že prostituci vymýtit nelze, přitom 80,7 procenta je přesvědčeno, že v žádném případě ne. Jen tři procenta jsou přesvědčeny, že ji lze vymýtit. To je zřejmě důvod, proč většina hledá řešení, i když sama má pochybnosti o tom, že takovéto řešení bude fungovat.

Jen 21,5 procenta obyvatel si myslí, že je možné prostituci regulovat a dostat pod kontrolu, podle dalších 34,9 procenta je to spíše možné. Naopak 18,8 procenta si myslí, že regulace v žádné případě možná není a 16,4 si myslí, že spíše možná není.

Podle názoru 45,8 % dotázaných by totiž zdanění příjmů registrovaných prostitutek představovalo výrazné posílení příjmů státního rozpočtu.

Služeb prostitutek nebo prostitutů využilo 5,5 % dotázaných, když převažuje mužská část populace.

Průzkumu SANEP na internetu se ve dnech 13. - 23. září 2010 zúčastnilo 16 129 respondentů ve věkové kategorii 18-69 let. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem 1,5 procentního bodu.