Účastníkům jednání se pak nepodařilo shodnout se ani na závěrečném zápisu z jednání. Problémem se teď mají místo policistů opět zabývat političtí představitelé obou zemí.

„Česká strana trvala na tom, aby do zápisu byla začleněna klauzule, jíž Němci uznávají, že kontroly jsou porušením schengenských pravidel. Na to ale německá delegace nepřistoupila a Češi pak odmítli podepsat společnou dohodu,“ sdělil Právu zdroj obeznámený s průběhem schůzky česko-německé pracovní skupiny.

Kromě zástupců krajských policejních správ, které sousedí s německými příhraničními regiony, se jí za českou stranu minulou středu a čtvrtek účastnil také náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek.

„Jednání nebylo zcela veřejné,“ zdůraznil Bílek. „Nicméně mohu říct, že dlouhodobý názor jak politické reprezentace ČR, tak i jednotlivců je takový, že na německé straně dochází ke kontrolám, které lze označit za ne zcela standardní,“ zopakoval známé výhrady české strany náměstek.

Řešit to mají ministři

A právě tento problém se stal kamenem úrazu i tentokrát. Zatímco spolupráce v oblasti odhalování kriminality běží podle Bílka na česko-německé hranici bez problémů, na kontroly řidičů panují názory diametrálně odlišné.

Jednání se budou muset chopit nejspíš ministři obou zemí. „Já mám informaci, že podepsáno nebylo, ke shodě nedošlo a že se to posouvá na úroveň ministrů,“ potvrdil informace Práva ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman, který se o průběhu schůzky nechal informovat.

„Byl to pěkný rozpor. Zůstaly tam některé věci, které byly nejednatelné,“ dodal Haišman.
O sporných kontrolách na německých hranicích, na které si stěžují řidiči osobních aut i zájezdových autobusů, jednají pracovníci obou ministerstev vnitra opakovaně už od podzimu 2007, kdy Česko do schengenského prostoru vstoupilo.