Vaše mise na plzeňských právech končí, škola prošla reformou. Nemohou se ale staré pořádky, tedy spíše nepořádky, vrátit?

Fakulta je zreformovaná, ale stále křehká. Vztahy jsou po Kindlově éře napjaté, někomu se mohlo dařit za minulého vedení lépe, nemuselo se třeba tolik vědecky pracovat. Teď škola očekává od svých zaměstnanců mnohem větší výkony.

 

Bude záležet jen na akademické obci, na uvážlivosti akademického senátu, jakou cestou se vydá. Zda budou pokračovat reformy, které jsem zahájil, a bude zvolen konsensuální děkan s respektem a vážností. Nebo se fakulta ocitne ve vnitřních bojích. Pak bych byl první, kdo by navrhoval, aby fakulta raději zanikla.

Kdo by měl být vaším nástupcem? Nejčastěji se mluví o současném proděkanu Karlu Eliášovi.

V tuto chvíli je to ta nejvhodnější varianta. Doktor Eliáš je naším kmenovým profesorem, který se věnuje pouze výuce na právnické fakultě v Plzni, což je v českých poměrech výjimečné. Je elitním vědcem, tvůrcem občanského zákoníku, má respekt v celé republice. Pokud bude zvolen on, potvrdí se, že škola je celistvá, funkční a má osobnosti.

Dáváte fakultě navždy vale?

Samozřejmě se na ni vrátím, až skončím v politice, a proto si tam i teď nechám malý symbolický úvazek.

Součástí vašich reforem bylo i odstraňování nejrůznějších malých úvazků.

To je pravda, ale tento bude mít smysl, bude to jakási moje podpora reformního vedení. A pokud bude mít nový děkan zájem, rád budu působit v jeho kolegiu nebo ve vědecké radě.

Je začátek srpna a o titul ještě nikdo nepřišel. A vypadá to, že těchto případů bude nakonec minimálně.

Jsem přesvědčen, že pokud se nejen fakulta, ale i univerzita chce očistit, musí odebrat titul těm absolventům, u nichž je jasné, že jej vědomě získali nestandardně. Pokud vím, tak tomu bylo minimálně u patnácti návrhů. Doufám, že alespoň u této skupiny najde univerzita sílu a těmto lidem tituly odebere. A to i za okolností, kdy není zcela zřejmé, zda to podle českého právního řádu lze.