Zřejmě nejhorlivěji se odíváním svých zaměstnanců zabýval ministr životního prostředí Pavel Drobil, jehož jedním z prvních manažerských kroků v čele úřadu bylo vydání pokynů, jak se oblékat, což obsahovalo i výčet tabuizovaných oděvů.

„Nelze používat sandály, sportovní či domácí obuv, šortky, trička, oděv deklarující příslušnost k určitému hnutí či kultuře apod.,“ uvádí se v interním nařízení. [celá zpráva]

Poměrně podrobně je určitý „dress code“ definován na ministerstvu zahraničí. "Předpokládá se u zaměstnanců – mužů tmavý oblek (v letních měsících je možný i světlý), společenská košile kombinovaná s vhodnou kravatou, obuv uzavřená; u zaměstnanců – žen kostým, komplet, šaty, sukně a halenka, kalhoty a halenka doplněné vkusnou obuví; vyloučena je obuv a oblečení sportovního typu,“ popisuje Pracovní řád MZV.

V zahraničí pak mají diplomaté oblékání přizpůsobit místním a diplomatickým zvyklostem. Zvláštní důraz se zde klade na oficiální setkání, kdy je striktně vyžadován oblek nebo u žen jiné adekvátním ošacení. Pracovní řád pamatuje ale také na zaměstnance, kteří zajišťují například „převoz a instalace PC, propojování sítí, instalace telefonních sítí a telefonů, lakování, malování“. Ti mají chodit v oděvu odpovídající činnosti.

Dodržování pravidel se přestává striktně vyžadovat ve chvíli, kdy se teploty vyšplhají třeba až ke třiceti stupňům Celsia.

"Vnitro nemá pro dress code podmínky"

A s odvoláním na vysoké teploty přímo vyloučil vytváření přísných směrnic na oblékání mluvčí ministerstva vnitra Jiří Reichl. „Ministr Radek John nic takového nezaváděl a nevím o tom, že by se k něčemu podobnému chystal,“ sdělil Novinkám Reichl.

Podle něj pro jednotná pravidla o odívání nejsou na ministerstvu ani podmínky. V pětipatrové budově centrály jsou dle jeho slov klimatizována jen dvě patra, která se v poslední době rekonstruovala, jinde dosahuje teplota až 38 stupňů Celsia. „V saku se tam vůbec nedá vydržet,“ uvedl Reichel s tím, že v kraťasech by do práce nikdo chodit neměl.

Jeho vyjádření posléze doplnil i další člen tiskového odboru MV Pavel Novák, který potvrdil, že žádný speciální předpis ministerstvo nemá a opět odkázal na pracovní řád. „Vedle plnění základních povinností stanovených zákoníkem práce jsou zaměstnanci povinni zachovávat pravidla společenského chování i vhodného stylu oblékání odpovídajícího sjednanému druhu práce,“ konstatuje řád.

Z ministerstva školství se vytratí šaty bez ramínek

Na přesných definicích o oblékání úředníků nyní pracuje ministerstvo školství. „Před půl rokem byl vznesen požadavek na formální oblečení, které bude vyžadováno na zaměstnancích MŠMT při všech interních i externích pracovních jednáních a schůzkách. Muži by měli na pracovní setkání oblékat dlouhé kalhoty a košile s rukávem, ženy by neměly nosit šaty s ramínky nebo jiné horní části oděvu bez nich,“ uvedl Tomáš Bouška z resortu školství. Podle něj se ještě čeká na vyjádření legislativníjho odboru.

Ostatní ministerstva, která se k oblékání úředníků vyjádřila, mají stanovy mnohem vágnější.

Ministerstvo zemědělství problematiku ošetřuje skrze svůj etický kodex. „Zaměstnanec si je vědom, že veškeré jeho chování na pracovišti i mimo pracoviště může mít dopad na ministerstvo, a proto zvláště při jednání za ministerstvo a při reprezentaci ministerstva, postupuje vždy v souladu se zákony, požadavky občanské slušnosti a veřejné mravnosti, jakož i v souladu s nepsanými pravidly společenské etikety,“ citovala z kodexu jménem resortu Tereza Dvořáčková. Doplnila, že nevhodnost oblečení jde pak na vrub vedoucímu pracoviště.

...kraťasy u nás neuvidíte 

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Jiří Hovorka na dotaz Novinek odpověděl, že žádný předpis upravující oblékání úředníků ministerstva doposud vydán nebyl. Podle něj stačí zaměstnancům ministerstva řídit se obecným Kodexem etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který schválila vláda v roce 2001. Ten však na vizáž či prezentaci státních úředníků nepamatuje.

„Dress code na ministerstvu předepsán nemáme žádný, předpokládá se, že zaměstnanci sami posoudí vhodnost oděvu,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Výjimečně se podle ní může stát, že přímý nadřízený může požádat podřízeného, aby změnil výběr oděvů do zaměstnání.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky se zaměstnanci úřadu řídí obecným doporučením být oblečen slušně, čistě apod. „Kraťasy rozhodně u nás na ministerstvu neuvidíte,“ podotkl Hanzelka.

Na co směrnice? Máme cit

Žádné směrnice ani pokyn podle Alice Dvořákové neexistují ani na ministerstvu pro místní rozvoj. Stejně se vyjádřil také za resort financí Radek Ležatka, pouze s tím rozdílem, že „v pracovním řádu se uvádí, že zaměstnanec je povinen dbát o úpravu svého zevnějšku.“

„Aktuálně není tato oblast upravena interní směrnicí, zaměstnanci by měli svůj oděv přizpůsobit svému pracovnímu zařazení a situaci. Pro oficiální příležitosti pak samozřejmě platí standardní protokolární pravidla,“ prohlásil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

S "dress codem" se netrápí ani na ministerstvu kultury. "Řídíme se pravidly společenské etikety a citem a žádné vážné prohřešky jsme v tomto ohledu nezaznamenali," uvedl Jan Cieslar z tiského odboru resortu.

"Ministerstvo zdravotnictví nemá žádný vnitřní předpis, který by upravoval oblékání pro zaměstance," konstatovala stručně za resort Libuše Borská.

Jana Zechmeisterová z tiskového odboru ministerstva obrany také potvrdila, že žádné specifické ustanovení v tomto ohledu není, ani se nechystá. Stejně jako resort spravedlnosti se odkázala na obecný etický kodex. „Na vojáky z povolání, kteří pro ministerstvo pracují, se ovšem vztahují jiné normy, které určují, jak se oblékat při různých příležitostech,“ řekla Zechmeisterová.