Odstupující předseda ČSSD Jiří Paroubek varoval v pátek na jednání nového poslaneckého klubu před hlubšími personálními změnami ve vaší straně. Jste místopředseda soc,. dem. Souhlasíte s tím?

Domnívám se, že o personální politice rozhodne především členská základna. Osobně chápu slova Jiřího Paroubka, která vyslovil v poslaneckém klubu, jako apel, který teď směřuje k týmové práci před blížícími se podzimními komunálními a senátními volbami. Čili je jasné, že teď nedojde z hlediska vedení soc. dem. k nějaké dramatické obměně.

My se nyní musíme soustředit na dokončení povolebního vyjednávání a definitivní vyjasnění pozice ČSSD. Buď se povede panu Nečasovi složit pravostředovou vládu, anebo by svůj pokus měla mít ČSSD, aby důstojně zužitkovala mandát vítěze voleb.

Druhý úkol bude příprava podzimních voleb. Tady musíme pracovat jako jeden tým. Není čas na nějaké personální rozbroje a rozmíšky. Myslím si, že až po podzimních volbách se můžeme dostat k vnitřním záležitostem soc. dem., debatovat o tom, zda sjezd bude v listopadu, prosinci, lednu, únoru či březnu, a připravovat přímou volbu předsedy strany.

To je metoda volby nového šéfa ČSSD, kterou já preferuji. Aby dostali šanci všichni členové soc. dem. vyjádřit se k aktuální situaci a především k další vizi. Očekávám, že každý kandidát přijde s jasným programem a jasnou vizí, jak bude soc. dem. pracovat v následujících letech.

Kandidaturu na post předsedy ČSSD jste už ohlásil. V čem by byla pod vaším vedením strana jiná, co je především potřeba změnit, jakou máte vizi?

Nečekejte teď ode mě dvacetistránkový seznam změn ČSSD. Jsem například přesvědčen, že nemusíme dramaticky měnit program. Spíš bychom se měli zaměřit na to, abychom přizpůsobili otázky naší strategie, taktiky a postupu nové společenské situaci. Soc. dem. by se měla mnohem více zaměřit také na středové voliče, více se věnovat oslovení mladé generace, jak prvovoličů, tak těch, kteří se teprve stanou prvovoliči před příštími parlamentními volbami.

Chci, abychom byli stranou otevřenou. Tím mám na mysli, abychom dali šanci lidem, které zjevně oslovuje soc. dem. politika a soc. dem. program. To je to důležité. Musíme umět oslovit a získat lidi, kteří ukazují svým praktickým životem, profesním, osobním, společenským, že jsou jim blízko hodnoty soc. dem. Myslím, si, že bychom měli dát také šanci úspěšným lidem v ČSSD, a to jak z úrovně komunální, tak regionální politiky. Prostě soc. dem. musí projít sebereflexí po těchto volbách, protože nic už nebude, tak jako bylo dřív.

Politická mapa republiky je překreslená. Otázka je, na jak dlouho. Čekají nás podzimní volby, za dva roky regionální a za čtyři nejpozději volby do Sněmovny.

Kdy svou představu zveřejníte?

Soc. dem. má čas na nadechnutí se a čas na to, aby dokázala získat voliče, kteří dříve volili soc. dem., a teď evidentně z nejrůznějších důvodů svůj hlas soc. dem. nedali. To je důležité a na tom budu také stavět svoji vizi a program, který představím, jakmile bude zřejmé, kdy bude ten čas, aby kandidáti na předsedu ČSSD přišli s vlastní vizí, oslovili členskou základnu a pak dostali všichni členové ČSSD, a to považuji za nesmírně důležité, možnost si z předložených návrhů vybrat. Potom bude moci nový předseda se silným mandátem takový program a vizi realizovat.

Před volbami zaznívala kritika, že styl ČSSD je příliš agresivní a negativistický. Nemělo by se to změnit?

Když jsem hovořil o změně politické strategie a stylu, tak součástí toho je i styl komunikace s veřejností. Myslím si, že musíme mít nyní napřed podrobnou analýzu, abychom neopakovali chyby, ke kterým mohlo dojít v rámci kampaně. Chci ale také zároveň dodat druhým dechem, a to se netýká jenom komunikační strategie, ale celkové práce ČSSD, že oceňuji odvahu, s jakou Jiří Paroubek začal uvnitř strany například modernizaci.

Nyní jde o to, myšlenky částečně zaktualizovat a dotáhnout tento projekt do konce. Aby to nevyznělo tak, že si myslím, že všechno, co bylo před volební sobotou, bylo špatně, a všechno, co přijde teď, bude nejlepší. Tak to není. Myslím si, že Jiří Paroubek si zaslouží poděkování za to, co se mu v čele soc. dem. podařilo. A pak jsou věci, které jsou rozjeté a nejsou dokončené. Tam je potřeba na to navázat.

Podle průzkumu SANEP vás v popularitě přeskočil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Nemrzí vás to?

Nedělám politiku proto, abych se pak někde sledoval na žebříčcích popularity nebo v průzkumech veřejného mínění. Politika je pro mě dlouhodobá práce. Pro mě reálným vysvědčením, zda politiku dělám dobře nebo špatně, jsou volební výsledky soc. dem. i moje osobně. Pokud se jedná o jižní Moravu, jsem přesvědčen, že jasným vzkazem, jestli svoji práci dělám dobře, tedy, zda reprezentuji soc. dem. a její program pro lidi, je pro mě vynikající volební výsledek soc. dem. i můj osobní v květnových volbách.