„Z vkladní knížky, na niž si nechávám posílat už roky výplatu, jsem si v minulém týdnu chtěla na poště vybrat 20 000 korun. Na přepážce jsem předložila vkladní knížku i občanský průkaz. Jaký ale byl můj šok, když se mne úřednice zeptala, jestli jsem politicky činná. Prý to je povinna zanést spolu s mou adresou do příslušného formuláře,“ postěžovala si Právu čtenářka z pražského Jižního Města.

Jiný čtenář zase napsal, že chtěl zaplatit složenkou přes 26 000 korun a na poště po něm chtěli, aby ukázal občanský průkaz. „Rozuměl bych tomu při výběru peněz, ale proč taková byrokracie při placení?“ nechápe čtenář.

Nutí prý k tomu zákon o praní špinavých peněz

Že k takové praxi skutečně Česká pošta přikročila, potvrdil v úterý Právu její mluvčí Ivo Mravinac: „Nutí nás k tomu zákon číslo 253 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který nabyl účinnosti od 1. září 2008. Podle něj musíme identifikovat osoby, které vyzvedávají, ukládají či posílají finanční prostředky v přepočtu nad 1000 eur (tedy v přepočtu podle aktuálního kurzu nad 26 000 Kč).“

Při zmíněné identifikaci zaznamená pracovnice na přepážce z občanského průkazu či pasu jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození klienta, jeho trvalý či jiný pobyt, státní občanství a druh i číslo průkazu totožnosti.

Při částce od 15 000 eur a vyšší (nyní tedy od 390 000 Kč) musí navíc klient na poště sdělit účel a povahu dané transakce i jak k peněžním prostředkům přišel.

„To vše musí vyplnit ve formuláři, který na přepážce dostane,“ popsal Mravinac, jaká pravidla Česká pošta stanovila. Tuto praxi požadují od ČR i směrnice Evropské unie. Řídí se jí pochopitelně rovněž banky.

Výslech málem jak na kriminálce

Na otázku, proč úřednici na přepážce zajímala i politická angažovanost klientky, když šlo o výběr pouhých 20 000 korun, Mravinac prohlásil: „V případě, že na pobočce pošty někdo potvrdí, že je politicky exponovaná osoba, pak je povinností přepážkového pracovníka provést tzv. rozšířenou identifikační kontrolu (jako u částek 15 000 eur a vyšších), která spočívá v dotazu na zdroj finančních prostředků. Jde například o europoslance, velvyslance, důstojníky a podobně.“

Tedy výslech málem jak v televizní kriminálce. Je to ale v podstatě formální opatření, vždyť stačí, aby zpovídaná osoba svou „politickou angažovanost“ prostě zatajila. Dál se to na přepážce pošty nezkoumá.