Skleněnou láhev piva či minerálky z povodní poznáte podle jemného bahna zalezlého pod korunkovým závěrem. Indikátorem je i tenká vrstvička bahna kolem etiket.

PET lahve mohou nést stopy bahna a kapek, především v drážkách uzávěrů. Pokud jsou zabalené v igelitových přebalech, tak je bahno zalezlé mezi lahvemi či se usadilo na dně balíku.

Povodňová voda je obvykle silně znečištěná, mohou se v ní nacházet výkaly, bakterie z uhynulých zvířat, hniloba, a to vše pak zůstává v jemném bahně, zalezlém pod víčky nápojů.

Například při povodních v Praze v roce 2002 prováděla potravinářská inspekce kontroly v obchodech, které se nacházely v povodňovém území, a našla desítky balení nápojů, kontaminovaných jemným blátem z povodní.

Někteří obchodníci se mohou snažit zboží ze záplav namíchat postupně mezi nové dodávky. Při nákupu je proto dobré si každý obal prohlédnout.

Vodítkem mohou být odřené nebo promáčklé obaly, u plechovek náznaky koroze. Varující jsou neúplné, pomačkané nebo zčásti nečitelné etikety, které mohou jevit známky znečištění nebo zkrabacení při schnutí. Pozornost je potřeba věnovat zdeformovaným nebo znečištěným uzávěrům.

Nedoporučuje se konzumovat zemědělské plodiny nabízené na stáncích v záplavových oblastech a podél silnic. I tyto plodiny mohly být při kontaktu s povodňovou vodou.