Vyplývá to z novely zákona o vojácích z povolání, která byla schválena loni a jež slaďuje hodnosti české armády s ozbrojenými silami států Severoatlantické aliance (NATO).

„S postupem profesionalizace AČR až po úplné ukončení povinnosti základní služby v roce 2005 vymizel zcela poddůstojnický hodnostní sbor. Nejnižší vojenskou hodností se po profesionalizaci stala až hodnost rotný, což se postupem času ukázalo jako naprosto nevyhovující, a zároveň to bylo i neobvyklé ve vztahu ke struktuře aliančních i jiných armád,“ řekla Právu mluvčí Generálního štábu Jana Růžičková.

Před profesionalizací byly hodnosti vojín, svobodník, desátník a četař vyhrazeny vojákům v základní či náhradní službě. Po lednu 2011 se všechny hodnosti do armády zpět vrátí, vojíny však vojáci zůstanou jen během konání základního výcviku.

Největší část změn se dotkne vojáků v základních funkcích, například ve funkci střelec, kulometník nebo pancéřovník. Ti v současnosti mají hodnost rotný, příští rok se z nich stanou svobodníci. Z nynějších podporučíků se stanou poručíci, z podpraporčíků rotmistři a ze štábních rotmistrů rotní.