Celkem 2,13 miliardy korun bylo vyčerpáno během samotného předsednictví v první polovině loňského roku. Během přípravy předsednictví v roce 2008 se utratilo 1,01 miliardy a v roce 2007 téměř 287 miliónů korun.

"Ve vyčerpaných penězích jsou zahrnuty jak výdaje centrální koordinace předsednictví, tak i výdaje všech centrálních úřadů státní správy," uvádí materiál. Jde o výdaje na organizační zajištění akcí Rady EU , výdaje na bezpečnost, výdaje na dočasné personální posílení státní správy, na rozšíření působnosti Stálého zastoupení v Bruselu, na zasedání Evropské rady konaná v Bruselu, na cestovné, na kulturní a další doprovodné akce a na vzdělávání úředníků.

Z celkové sumy bylo 2,08 miliardy korun vyčleněno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) a zbylých 1,67 miliardy vydaly jednotlivá ministerstva.

Během předsednictví se v ČR uskutečnilo celkem 336 zasedání, z toho čtyři zasedání na nejvyšší úrovni, 14 neformálních Rad ministrů v Praze i v regionech a 318 ostatních zasedání, z nichž některé se konaly rovněž na úrovni ministrů. V ČR i v dalších zemích po celém světě se při příležitosti předsednictví konaly stovky kulturních akcí.