Podle písemného stanoviska žalující firmy je důvodem řada „bez výjimky protiprávních kroků pana Kužela v tomto řízení“.

Kužel, který je mimo jiné prezidentem Hospodářské komory a pražským zastupitelem za ODS, již dříve na útoky Diagu na svoji osobu reagoval pro Právo sdělením, že jako rozhodce se nemůže k záležitostem souvisejícím s arbitráží jakkoli vyjadřovat.

Diag Human tvrdí, že Kužel se stal rozhodcem protiprávně a z iniciativy ministerstva zdravotnictví, aby nahradil dohodou obou původních rozhodců platně jmenovaného ombudsmana Otakara Motejla.

Diag Human napadl tento způsob jmenování soudní cestou a očekává nyní výrok Nejvyššího soudu. „Petr Kužel se nyní zjevně snaží za každou cenu a bez ohledu na právo ukončit řízení ještě před tímto rozhodnutím. Otevřeně manipuluje s 15 let pečlivě vedeným rozhodčím spisem a počátkem roku začal v přímém rozporu se zákonem ve sporu prosazovat zájmy offshorových firem se skrytými vlastníky tak, aby jim bylo možné přiznat podstatné finanční částky,“ píše dále ve svém stanovisku Diag Human.

Naráží tím na rozhodnutí Kužela přizvat na straně Diagu Human do sporu další dva žalobce - firmy Towit Machinery Trading a Dumfries Holdings Limited.

Diag Human podle svých právních zástupců očekává, že podáním návrhu na vyloučení Kužela „ustanou v řízení praktiky, neohlížející se na zákony a pravidla rozhodčího řízení“.
Své stanovisko týkající se Kužela pak Diag Human dokládá i průběhem jednání, které tuto středu proběhlo u švýcarského soudu v kantonu Thurgau.

Tam Diag Human požádal soud, aby určil, že "offshorová firma Towit není věřitelem pohledávky, o níž, s podporou rozhodce Kužela, usiluje v rozhodčím řízení v ČR".

„Zástupci firmy Towit však nebyli na vyzvání soudu schopni předložit žádný důkaz k podpoře své údajné věřitelské pozice a nakonec požádali o mimosoudní jednání a soudu oznámili, že jejich firma nebude schopna zaplatit ani soudní poplatek,“ tvrdí Diag Human.

Jeho vlastník Josef Šťáva nabídku k mimosoudnímu jednání odmítl. „V právním státě by to, co proběhlo v kantonu Thurgau, okamžitě znemožnilo snahu vyvézt peníze neznámým osobám, skrývajícím se za těmito účelově a narychlo vytvořenými offshorovými firmami,“ dodal Šťáva.